Excel – Sumiranje podataka sa različitih radnih listova (I deo)

Ako Excel intenzivno koristite u ekonomiji ili računovodstvu, onda sigurno imate potrebu i za određivanjem nekakvih suma, koje su rezultat kalkulacija sa više radnih listova (worksheet) ili čak više radnih sveski (workbook), tj. Excel fajlova.

Generalna forma spoljnog referenciranja u Excel-u je sledeća:


[NazivFajla.xls]NazivRLista!AdresaCelije

Naziv radne sveske (fajla) smešten je u srednje zagrade, iza koga odmah sledi naziv radnog lista, koji se završava uzvičnikom. Na samom kraju ovakve reference dolazi adresa ćelije, adresa bloka ćelija ili naziv bloka. Ukoliko u delu reference [NazivFajla.xls]NazivRLista! postoji prazan karakter, moraćete da dodate jednostruke navodnike levo od zagrade i na kraju naziva radnog lista.

Kod referenciranja nije potrebno da navodite punu putanju do eksternog radnog lista (radnog lista u drugom fajlu) ukoliko je taj fajl upravo otvoren ili se nalazi u istom folderu kao i ovaj iz koga vršimo referenciranje. Ali, ukoliko je spoljna radna sveska zatvorena, Excel će automatski dodati putanju, odmah po zatvaranju fajla. Ovo postaje posebno važno kod formula koje su dugačke. Bićete u mogućnosti da referencirate skup otvorenih radnih sveski, ali ćete možda otkriti da se nakon zatvaranja radnih sveski i automatskog dodavanja punih putanja javlja problem probijanja karakter-limita unutar jedne ćelije (1024 karaktera). U ovakvim situacijama vaša formula će vratiti grešku #VALUE!.

Spoljne reference u formulama možete koristiti isto kao i reference ćelija koje se nalaze u istom radnom listu. Takva nekakva formula koja zbraja vrednosti bloka ćelija A1:A5, prvog radnog lista, iz tri radne sveske nazvane List1, List2 i List3, mogla bi da izgleda na primer ovako (ukoliko su sva tri fajla otvorena):


=SUM([List1.XLS]Sheet1!a1:a5,
[List2.XLS]Sheet1!a1:a5,
[List3.XLS]Sheet1!a1:a5)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.