U trendu

Excel – Upotreba geografskih mapa

Uvek kada treba da analizirate podatke koji se zasnivaju na podeli po geografskim regionima, kao što su kontinenti, države ili pokrajine (provincije), biće vam od velike koristi mogućnost korišćenja geografskih mapa koje su ugrađene u spreadsheet softver. Svaki od glavnih paketa za unakrsne tablice poseduje mape koje vam dopuštaju da brzo i lako iscrtavate podatke po državama ili po republikama. U ovom prilogu pozabavićemo se kreiranjem jednostavnog grafikona prodaje neke firme, gde će podaci biti iscrtani zajedno sa podacima o populaciji određene provincije. Na taj način podaci će biti bolje prezentovani i pomoći će analizi prodaje, i to u odnosu na gustinu naseljenosti date provincije. Primer važi za Microsoft Excel verzije 97 i 2000.

Za početak biće vam potrebni neki podaci radi izrade grafika, pa zato u prazan radni list unesite jednostavnu tabelu. U prvoj levoj koloni tabele smestite nazive geografskih regiona (u našem primeru to su kanadske provincije), a levo od njih odgovarajuće podatke. Takođe, nazive geografskih celina možete preuzeti i od Excel-a, te će vam na taj način biti lakše kreiranje same mape. Ukoliko budete koristili skraćene nazive pojedinih regiona, Excel-u će biti teže da pronađe odgovarajuću mapu ili odgovarajuće područje na mapi radi iscrtavanja podataka.

U našem primeru područja koja će Excel prepoznati su: Canada, Ontario, Quebec i Newfoundland. Ukoliko imate podatke vezane za druga geografska područja, listu svih podržanih naziva država i regiona, zajedno sa određenim demografskim informacijama možete pronaći u fajlu MAPSTATS.XLS, koji se nalazi na putanji:


c:Program FilesCommon Files
Microsoft SharedDatamapdata

Kada završite sa unosom podataka, selektujte sve što želite da prebacite u grafik, što znači, pored podataka, i nazive provincija i naslovni red. Izaberite dugme „Map“ sa „Standard“ palete alatki, te izaberite meni „Insert> Map“ i kliknite i prevucite područje na radni list, gde će se pojaviti sama mapa.

Pri izboru će vam se možda pojaviti dijalog „Multiple Maps Available“ (dostupno više mapa), koji će izlistati više različitih mapa koje pokrivaju dati region. Izaberite neku od ponuđenih i kliknite „Ok“. Ukoliko ste ukucali naziv regiona koji Excel ne prepoznaje, prikazaće se dijalog prozor „Resolve Unknown Geographical Data“ i prikazaće se naziv koji ne može da se pronađe. U „Suggestions“ listi nađite pravi naziv regiona, kliknite a potom i na dugme „Change“. Ovaj proces ćete morati da ponovite za svaki od naziva koji Excel nije prepoznao.

Kada bude kompletirana mapa, na ekranu ćete videti „Microsoft Map Control“ dijalog, a prva kolona podataka biće „iscrtana“ na samoj mapi (drugu kolonu možete ručno dodati kasnije). Na ovom mestu možete izvršiti podešavanje vaše mape na hiljadu načina.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.