U trendu

Flash – Kako dodati zvuk?

Da bi poboljšali opšti izgled naše Flash animacije i dodali više elemenata multimedije, aranžiraćemo je sa zvučnim efektima. Sa Flash-om dolazi biblioteka sa određenim brojem zvučnih efekata, ali da vidimo kako da dodamo neki spoljni zvuk, van date biblioteke. Pokrenite Flash i otvorite meni „File> Import…“, otvoriće vam se standardni Browse dijalog prozor u kome treba da pronađete željeni zvuk na vašem disku. Pre toga u istom prozoru, kliknite na padajuću listu „Files of type“ i izaberite „.wav“ tip. Kada pronađete zvučni fajl dvostruko kliknite na njega, da bi ga uvezli u biblioteku. Nakon toga nećete imati nikakav signal da ste uvezli zvuk, pa da bi videli uvezeni zvučni efekat izaberite meni „Window> Library“ ili pritisnite prečicu „Ctrl+L“. Otvoriće se biblioteka za datu animaciju „Library – Movie 1“ sa izlistanim zvučnim zapisom, u kojoj se inače nalaze i drugi objekti date animacije.

Brisanje objekata, pa i zvučnih, iz tekuće biblioteke ide preko menija „Options> Delete“. Kada smo uvezli zvuk, dodaćemo ga određenom frame-u (frejmu). Kliknite desnim tasterom na frejm kojem želite da dodelite zvuk i izaberite „Insert Keyframe“. Potom, dvostruko kliknite na isti frejm da bi otvorili „Properties“ prozor. Pređite na karticu „Sound“, te kliknite na padajuću listu „Sound“ gde ćete videti sve uvezene zvukove. Sada je dovoljno da izaberete neki od njih i kliknete na „OK“. Kada podesite sve zvučne efekte animacije, a da vam ne bi smetali pri testiranju animacije, zvuk možete isključiti preko opcije menija „Control> Mute Sounds“ ili putem prečice „Ctrl+Alt+M“.

Na sličan način zvukove dodajemo i dugmićima. Izaberite dugme kome želite da dodate zvuk i dvostruko kliknite na njega da bi mogli da modifikujete četiri stanja dugmića (Up, Over, Down, Hit). Zatim, recimo kliknite desnim tasterom iznad stanja „Over“, da bi dodali određeni zvuk dugmiću kada se pokazivačem miša pređe iznad dugmeta. U kontekstnom meniju izaberite „Properties“, te pređite na karticu „Sound“ i izaberite neki zvuk. Na kraju samo kliknite na taster „OK“.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.