FrontPage – Nešto više o linkovanju

Link ili hiperlink (hyperlink) predstavlja vezu ka drugoj web stranici, nekom fajlu ili nekom drugom sadržaju. Kada posetilac vaše web stranice klikne na hiperlink, odredište (web adresa) biće prikazana unutar web browser-a, biće otvoren fajl ili će biti pokrenut neki program, a sve u zavisnosti od tipa sadržaja koji smo linkovali. Hiperlinkovano odredište je uglavnom neka druga web stranica, ali to takođe može da bude slika, multimedijalni fajl, Microsoft Office dokument, e-mail adresa, ili čak izvršni program.

Microsoft FrontPage će različito tretirati hiperlinkove, a sve u zavisnosti od sadržaja odredišta. Pa tako možemo razlikovati sledeća tipična odredišta:

  • Ukoliko je odredište web stranica, FrontPage će otvoriti datu stranicu radi preuređivanja, i to u Page view prikazu.
  • Ukoliko je odredište tzv. bookmark, FrontPage će otvoriti datu stranicu i scroll-ovaće stranicu do mesta koje je obeleženo obeleživačem (bookmark-om).
  • Ukoliko je odredište neki fajl, FrontPage će otvoriti dati fajl u odgovarajućem editoru, onom koji je pripojen datoj ekstenziji (tipu fajla). Na primer, podrazumevano je da FrontPage otvori tekstualni fajl u Notepad-u.

Kada kreirate hiperlink, odredište linka (adresa) je šifrovano u određenom formatu, koji se još skraćeno naziva URL (Uniform Resource Locator). URL sadrži u sebi adresu web servera ili neke druge mrežne lokacije, putanju do stranice (fajla) i sam naziv fajla (web stranice). URL takođe identifikuje protokol koji upravlja datim tipom resursa (fajlova), to može recimo biti HTTP ili FTP, kao što je prikazano na slici.

Ono što je još bitno jeste da se hiperlinkovi dele na relativne i apsolutne. Apsolutni hiperlinkovi (URL-ovi) sadrže potpune adrese, uključujući tip protokola, naziv web servera, putanju i naziv fajla, dok ralativnim URL-ovima nedostaje jedan ili više delova pune adrese. Nedostajući delovi adrese preuzimaju se sa stranice na kojoj se nalazi sam URL. Na primer, ukoliko nedostaju tip protokola i web server, web čitač će iskoristiti protokol i naziv domena (kao što su *.co.yu, *.com) sa trenutne stranice.

Uobičajeno je da se unutar stranica na web-u koriste relativni URL-ovi, koji sadrže samo parcijalu putanju i naziv fajla. Ukoliko su fajlovi premešteni na neki drugi server, radiće samo oni hiperlinkovi kod kojih fajlovi odredišta nisu promenili svoju relativnu adresu. Na primer, zamislimo link na stranici Proizvodi.htm koji vodi na stranicu Paprika.htm koja se nalazi unutar foldera Povrce; ukoliko se obe stranice (zajedno sa folderom Povrce) premeste na neki drugi server, hiperllink će i dalje biti korektan i "sprovodiće" posetioce na pravu web stranicu.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.