Hakeri=teroristi?

Nedavni teroristički napadi će, očigledno, u potpunosti izmeniti koncept bezbednosti, ali i pojmove slobode i ljudskih prava. Novi oblici kontrole, pogotovo u SAD-u, brinu mnoge liberalne snage i zagovornike ljudskih sloboda. Iako se svi slažu da je potrebno preduzeti mere koje će sprečiti nove terorističke akcije, mnogo je i onih koji upozoravaju da granica mora da postoji.

Ipak, malo ko ima smelosti da previše „talasa“. Žrtve, nacija u strahu, vanredno (neki bi rekli i ratno) stanje, otvaraju prostor za delovanje službi bezbednosti, koje (barem u ovom trenutku) ne moraju mnogo da brinu o tome da li ugrožavaju ljudske slobode, krše Ustav, ili prekoračuju svoja ovlašćenja. Prvi primer jeste upotreba „Carnivore“ softvera za nadgledanje elektronske pošte. U proteklih godinu dana je FBI morao da se pravda, tvrdeći da softver poseduje, ali ga ne upotrebljava. Posle terorističkih napada, svaka priča o ljudskim pravima, privatnosti i slobodi govora postaje malo važna, a FBI upotrebljava pomenuti softver obilato. „Carnivore“ je instaliran na mreže najvećih američkih provajdera, s ciljem da se email saobraćaj drži čvrsto pod kontrolom.

Drugi primer jeste aktiviranje najveće svetske špijunske mreže – „Echelon“ – koja pruža mogućnosti globalnog praćenja svih oblika komunikacija (Internet, fiksna i mobilna telefonija, radio i satelitske komunikacija, faks…). Kontraverzni „Echelon“, koji je bio predmet istraga i kritika u Evropi, postaje legitimno sredstvo u borbi protiv terorista.

Najavljene su i promene u zakonodavnoj sferi, a koje se tiču hakera i postupaka koji će se voditi protiv njih. U Antiteroristički zakon Sjedinjenih Država će možda biti dodate nove klauzule, kojima se hakeri izjednačavaju sa teroristima, pri čemu im se može izricati čak i kazna doživotne robije. Ono što je vrlo važno, ali i zastrašujuće za mnoge grupe koje se bave ljudskim pravima, jeste predlog da se zakon primenjuje i retroaktivno. Na ovaj način, mnogi hakeri, koji su prošli sa opomenom ili manjim uslovnim kaznama, bi mogli da se ponovo nađu pred sudom, ovoga puta tretirani kao teroristi, uz mogućnost izricanja i najstrože kazne.

Zastrašujući zakon administracija opravdava potrebom da se u narednom periodu maksimalno zaštiti informatička infrastruktura zemlje, koja će, po mišljenju mnogih, biti na udaru organizovanih grupa hakera, koji mogu da budu povezani i sa teroristima. Trenutno se o predlogu promene Antiterorističkog zakona vodi diskusija na liniji Senat – Administracija, i skoro da je izvesno da će on biti usvojen. Otpor ne postoji, niti se iko pita da li su ljudske slobode i prava ugroženi. Naravno, između bezbednosti i slobode, u ovom trenutku će sigurno biti izabrano ono što može da spreči nove terorističke akcije, i obezbedi efikasniju borbu protiv svih oblika kriminala.

Retki glasovi upozorenja dolaze od nevladinih organizacija poput Američke unije za ljudska prava (American Civil Liberties Union), na čijem se čelu nalazi Lora Marfi (Laura Murphy), koja apeluje na oprezno donošenje bilo kakvih zakona, koji negiraju vrednosti poput građanskih sloboda, ljudskih prava ili privatnosti. „Kongres mora da preduzme sve, kako bi zaštitio naciju od budućih napada. Ali, treba biti izuzetno oprezan u danima koji dolaze. Vrednosti na kojima se temelji američko društvo i demokratija su već ugrožene, i treba dobro promisliti koje će se sve mere i na koji način primenjivati. Odluke ne treba donositi ishitreno, bez debate i sagledavanja posledica“, upozorava ona.

Srodne teme:

  • ICANN o bezbednosti servera
  • U potrazi za teroristima
  • Sloboda – da, sloboda – ne
  • Hakeri na udaru antiterorističkog zakona
  • Evropska zajednica donosi jedinstven zakon o cyber-kriminalu

    Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.