Hardware – O tastaturi

Tastature su sastavni deo svakog PC kompatibilnog računara i jedan od osnovnih ulaznih uređaja koji se koriste za komunikaciju sa kompjuterom. Osnovna namena je unošenje komandi i podataka u kompjuter. Od samih početaka računarstva ovaj ulazni uređaj je pretrpeo najmanje izmena. Tokom vremena, sa pojavom PC računara pojavila se i prva IBM PC tastatura i to u tri oblika i još jedan koji je razvio Microsoft. Ovaj koncept preuzeli su svi proizvođači kompatibilnih PC računara. Poslednja u nizu je Microsoft-ova – Windows tastatura sa 104 tastera, a evo da ih i nabrojimo sve:

 • PC, XT tastature sa 83 tastera
 • AT tastature sa 84 tastera
 • Standardne tastature sa 101 tasterom
 • Windows tastature sa 104 tastera

Kada se pojavila PC-XT tastatura (83 tastera), IBM je prvi put predstavio novi koncept, koncept eksterne, odvojene tastature od sistema (do tada su uglavnom bili integrisani). Ovo je bila odlična stvar, ali nije bila bez nedostataka, osnovna zamerka bila je na raspored tastera. Tasteri ENTER i SHIFT su bili suviše mali, nije bilo svetlećih indikatora (Caps Lock, Num Lock i Scroll Lock) pošto tastatura nije mogla da prima nikakvu informaciju, već samo da šalje. Ove tastature se više ne koriste pošto nisu kompatibilne ni sa AT standardom (matične ploče).

AT tastatura sa 84 tastera se pojavila 1984. godine i evoluirala je prethodnu generaciju, ispravivši većinu nedostataka. Na njima je promenjen raspored tastera (posebno numeričkog dela), taster ENTER je uvećan, kao i tasteri SHIFT kojima je promenjeno i mesto. I, najzad su se pojavili svetlosni indikatori (Caps Lock, Num Lock i Scroll Lock).

1986.godine IBM je uveo tzv. kompanijsku (corporate) tastaturu sa 101 tasterom (vidite sliku) za nove modele AT računara. Sve ostale kompanije koje proizvode IBM kompatibilce su preuzele ovaj standard i to je sada najrasprostranjenija tastatura. Ova tastatura ima još napredniji dizajn u odnosu na tastaturu sa 84 tastera, jedina zamerka je smanjenje ENTER tastera. Sama tastatura se može podeliti na četiri dela:

 1. deo sa alfa-numeričkim tasterima (centralni deo)
 2. numerički deo (dolazi pod desnu ruku)
 3. kurzorski tasteri i tasteri ekrana
 4. funkcijski tasteri

Ako slepo kucate i ne volite da koristite miša, Widows može da vam pravi probleme pošto koristi oba tastera miša. Da bi se ovo otklonilo Microsoft je kreirao novu specifikaciju u kojoj je dodao tri nova tastera specifična za Windows operativni sistem. Ovi novi tasteri su od velike koristi pošto smanjuju potrebu višestrukog pritiska na tastere i klikove mišem. Ta tri tastera su: levi i desni „WIN“ taster (otvaranje Start menija) i taster „Application“ (simulira desni taster miša). Najbitnija mogućnost ovih tastera su makro komande, to su kombinacije ovih i drugih tastera kojima se pokreću određeni procesi. Navešćemo osnovne prečice:

 • Win + E – otvaranje Windows Explorer-a
 • Win + D – minimizira sve otvorene prozore
 • Win + F – otvara Find dijalog prozor
 • Win + R – otvara Run dijalog prozor
 • Win + Tab – prolaz kroz dugmad na Taskbar-u
 • Win + Break – otvara System Properties dijalog prozor
 • Shift + Win + M – poništavanje minimiziranja svih prozora

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.