Hidrotehničke konstrukcije

Izašla je knjiga „Hidrotehničke konstrukcije“ – drugi deo dr Petra Petrovića, dipl. građ. inž, redovnog profesora Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, koja sa prvim delom čini celinu i ujedno je prvi udžbenik kod nas iz ove oblasti.

Knjiga je namenjena diplomiranim građevinskim inženjerima koji se bave projektovanjem, proračunima ili izvođenjem hidrotehničkih građevina, kao i studentima četvrte i pete godine Odseka za konstrukcije i Odseka za hidrotehniku Građevinskog fakulteta.

Sadrži 14 poglavlja u kojima je detaljno obrađena materija koja predstavlja, pored prvog dela, osnove za projektovanje hidrotehničkih konstrukcija. Pojedina poglavlja po obimu su znatno veća od uobičajenog, naročito: delovanje talasa, leda, nanosa i temperature, jer su to manje poznate oblasti.

U statičkom ili dinamičkom proračunu hidrotehničke konstrukcije osnovni problem je izabrati prava opterećenja i znati kako ona deluju. Dok su u prvom delu, pored ostalog, obrađena poglavlja o opterećenjima: od sopstvene težine, statički i dinamički pritisak vode i uzgon, u ovoj knjizi nastavlja se sa opterećenjima: delovanje talasa, delovanje leda, delovanje nanosa i delovanje zemlje, a zatim uticaji od temperature i vetra, delovanje pornog pritiska i težine sredine, sile prethodnog naprezanja i brdskog pritiska sredine, kao i seizmička opterećenja od: sopstvene težine sa prisajedinjenom masom vode, od vode, nanosa i zemlje.

Osim opterećenja, u njoj su, u poglavljima iz opšte stabilnosti hidrotehničkih konstrukcija, detaljno prikazana: sigurnost protiv klizanja, sigurnost protiv prevrtanja i sigurnost protiv isplivavanja. Veoma detaljno prikazana su poglavlja o stanju napona u telu konstrukcije i njenom temelju i o stanju pomeranja sa Foktovim i drugim izrazima. Pri tom su korišćena uputstva USBR i ruski propisi (norme i propisi SSSR-a).

Autor se u praksi susretao sa brojnim problemima iz oblasti hidrotehničkih konstrukcija, koje je morao da rešava, pa se potrudio da u ovim knjigama na mnoga pitanja da i odgovore, a da pri tom ne bude nedorečen.

Obe knjige mogu se nabaviti u skriptarnici Građevinskog fakulteta u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra 73.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.