Istorijat Windows-a (II deo)

Sredinom 1987. godine, Microsoft je predstavio novi verziju Windows-a – 2.0, koja je donela značajna unapređenja i veću upotrebljivost. Osim što su sa ovom verzijom došli i ikonice i „pravi“ prozori, Windows je postao i mnogo bolje okruženje za razvoj aplikacija. Tako su tada i nastale, kasnije najpopularnije, aplikacije kao što su Excel, Word for Windows, CorelDraw, Ami, PageMaker i Micrografx Designer. Prodaja Windows-a je krenula uzlaznom putanjom, posebno uključivanjem nezavisnih softverskih kuća u razvoj aplikacija za korisnike.

Krajem te 1987. godine Microsoft je u prodaju pustio i tzv. Windows/386. Ova verzija je imala istu funkcionalnost kao i Windows/286 u pogledu pokretanja Windows aplikacija, a prednost se ogledala u mogućnosti simultanog pokretanja više DOS aplikacija u tzv. extended memoriji. Kada je objavljen Windows/386, Microsoft je radi konzistentnosti preimenovao Windows 2.0 u Windows/286.

Nekoliko godina nakon ulaganja i daljeg razvoja, Microsoft je u maju 1990. godine objavio Windows 3.0, koji je potpuno unapredio Windows okruženje. Ova verzija donela je mogućnost adresiranja memorije i iznad osnovnih 640 kilobajta i mnogo moćniji korisnički interfejs, a mnoge nezavisne softverske kompanije su sa velikim poletom počele da razvijaju aplikacije za Windows. Te nove aplikacije, moćnije nego ikad, pomogle su Microsoft-u da proda Windows u više od 10 miliona primeraka, što je predstavljalo najbolje prodavani grafički korisnički interfejs u istoriji računarstva.

Nakon dve godine, u aprilu 1992. godine, Microsoft je objavio znatno unapređenje Windows-a 3.0 – Windows 3.1. Za prva dva meseca na tržištu, prodato je preko 3 miliona kopija nove verzije, uključujući tu i upgrade pakete. Postojala je i verzija Windows 3.11, koja je dodavala neke nove mogućnosti, ali i ispravljala neke nedostatke prethodnih verzija, i to nedostatke koji su se uglavnom odnosili na umrežavanje. Ova verzija je na nivou maloprodaje i OEM nivou zamenila Windows 3.1, a upgrade je bio besplatan i dostupan sa Microsoft-ovog servera ftp.microsoft.com.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.