JavaScript – Metod write

U slučaju da JavaScript prorgami koje pišete mali možete ih smestiti direktno u HTML dokument, ali ukoliko oni zauzimaju popriličan prostor i kompleksni su, smestite ih u spoljne fajlove koji će imati ekstenziju “ *.js „. Ove dokumente ćete pozivati iz svog izvornog HTML dokumenta, i na ovaj način ne opterećujemo HTML dokument a isti JavaScript dokument može da koristi više HTML stranica odjednom. Kako se poziva spoljna JavaScript datoteka? Pa jednostavno, u već postojeći tag „SCRIPT“, koji smo objasnili u pređašnjem tekstu, dodaćemo atribut „SRC“ u kome ćemo referencirati naš spoljni dokument.

Struktura i sintaksa samog JavaScript-a je slična jezicima JAVA i C; program u JavaScript-u sadrži instrukcije, operatore, varijable i funkcije. Osnovna „rečenica“ JavaScript koda je instukcija koja se završava tačka-zarezom (kao u Pascal-u). Na primer:


{
document.write("Ispis teksta u browser-u");
}

U navedenoj instrukciji pozivamo metod „write ()“ koji se odnosi na objekat „document“, na kraju instrukcije ide tačka-zarez. Jedna instrukcija može biti ispisana u više redova, ali i više instrukcija može biti napisano u jednom redu, odvojenih tačka-zarezom.

Više instrukcija možemo grupisati u blokove instrukcija koje ćemo ograničiti velikim zagradama:


document.write("Prvi tekst");
document.write("Drugi tekst");

Na ovaj način ćemo graditi funkcije (u prethodnom primeru dobićemo ispisan tekst u jednom redu, bez razmaka).

Svaki programski jezik ima mogućnost da ispiše tekst, pa i sam JavaScript sadrži instrukcije za ovo. U JavaScript-u tekst se može poslati na ispis na dva mesta: u sam prozor tekućeg HTML dokumenta ili u novi dijalog prozor. Najčešće korišćenje je slanje HTML koda, sav tekst ovako napisan interpretiraće se kao HTML kod, što znači da će običan tekst biti preveden kao tekst, a HTML tagovi će se takođe uspešno interpretirati. Metoda koju koristiom za ovo je „write“ ili „writeln“ (slično Pascal-u write ispisuje tekst u jednoj liniji i zadržava kurzor u istoj, a writeln ispisuje tekst u jednoj liniji i prebacuje kurzor u sledeću liniju):


document.writeln("Prvi red");
document.writeln("Drugi red");

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.