JavaScript – Navigaciona meni lista

Umnogome možete olakšati posetiocima navigaciju na vašem sajtu uz pomoć padajuće meni liste (pulldown list). Njih možete često videti na gotovo svim Internet lokacijama, tako da možemo toplo preporučiti ovaj način za navigaciju. Samim skriptom kreiramo jednu meni listu (ili više) i kada se se izabere odgovarajuća stavka iz liste, vrši se klik na dugme pored liste. Kada je posetilac kliknuo dugme, link ga vodi na odgovarajuću lokaciju.
Predstavićemo vam malu funkciju koju ćete umetnuti unutar stranice, a koja vrši premeštanje na određenu lokaciju u odnosu na to koja opcija je odabrana (iz grupe opcija):

<HEAD>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!--
function navigacija(form){
var URL = document.form.lokacija.options[
document.form.lokacija.selectedIndex].value;
window.location.href = URL;
}
//-->
</SCRIPT>
</HEAD>

Kao što vidimo objektu „window“ prosleđujemo adresu „URL“, koju dobijamo iz vrednosti jedne od niza opcija. Opcije smeštamo unutar klasičnog formulara, koji može imati sledeći sadržaj:

<FORM name="form">
<SELECT name="lokacija" size=1>
<option value="">Izaberi link....
<option value="https://www.krstarica.com">Internet Krstarica
<option value="http://www.yahoo.com">Yahoo
<option value="http://www.altavista.com">Altavista
<option value="http://www.webcrawler.com">Webcrawler
<option value="http://www.lycos.com">Lycos
</SELECT>
<INPUT type=button value="Kreni!" onClick="javascript:navigacija(this)">
</FORM>

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.