JavaScript – Smenjivanje poruka u Status bar-u

U prethodnim prilozima o JavaScript-u imali smo nekoliko primera rada sa statusnom linijom (Status bar). U ovom prilogu ćemo predstaviti zanimljiv način korišćenja statusne linije, kada se na liniji sukcesivno smenjuju određene poruke (najverovatnije će to biti poruke reklamne prirode), i to u određenim vremenskim intervalima. Ovo je jedan mali skript koji možete inkorporirati u vaše stranice:


<HTML>
<HEAD>
<SCRIPT LANGUAGE=“JavaScript“>

// kreiranje niza poruka
function kreirajPoruke()
{
this[0] = „Poruka broj 1“
this[1] = „Poruka broj 2“
this[2] = „Poruka broj 3“
this[3] = „Poruka broj 4“
this[4] = „Poruka broj 5″
return this
}

var poruke=kreirajPoruke()
var brojacporuke = 0
var ticks = 0
var PORUKE = 5

// Promena poruke
function ispisiPoruku()
{
// iscrtavanje nove poruke u statusnoj liniji
window.status = poruke[brojacporuke]

// provera vremena za smenu poruka
ticks++
if (ticks == 10)
{
brojacporuke = (brojacporuke + 1) % PORUKE
ticks = 0
}

// istek vremena
JSCTimeOutID = window.setTimeout(‘ispisiPoruku()’,500)
}
</SCRIPT>
</HEAD>

<BODY bgcolor=“ffffff“
onload=“JSCTimeOutID = window.setTimeout(‘ispisiPoruku()’,500);“>

</BODY>
</HTML>


Na početku skripta se kreira niz od nekoliko poruka koje će se pojavljivati u statusnoj liniji. Potom varijabla „poruke“ prima dati niz, te zatim inicijalizujemo ostale varijable. Zatim sledi i glavna funkcija „ispisiPoruku“, koja se i poziva iz tela same stranice, iz taga <BODY>. Funkcija počinje prikazom prve poruke (sa indeksom nula), a zatim nakon 5 sekundi prikazuje sledeću, i tako dalje.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.