JavaScript – Tekst koji menja boju

Privlačenje pažnje posetioca je česta briga webmaster-a. U ovom prilogu prikazaćemo vam još jedan od načina za fokusiranje pogleda posetioca na neki tekst, i to dinamičkom promenom boje teksta. Iskopirajte sledeći JavaScript kod u telo (unutar <BODY> taga) stranice:


<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
function promeni()
{
this.length = promeni.arguments.length;
for (var i = 0; i < this.length; i++) {
this[i] = promeni.arguments[i];
}
}
var text = "Tekst koji menja boju";
var x = 0;
var color = new promeni(
"red",
"green",
"blue"
);
if(navigator.appName == "Netscape")
{
document.write(‘<layer id="c"><left>’+text+'</left></layer><br>’);
}
if (navigator.appVersion.indexOf("MSIE") != -1)
{
document.write(‘<div id="c"><left>’+text+'</left></div>’);
}

function promenaboje()
{
if(navigator.appName == "Netscape")
{
document.c.document.write(‘<left><font color="’+color[x]);
document.c.document.write(‘">’+text+'</font></left>’);
document.c.document.close();
}
else if (navigator.appVersion.indexOf("MSIE") != -1)
{
document.all.c.style.color = color[x];
}
(x < color.length-1) ? x++ : x = 0;
}
setInterval("promenaboje()",1000);
</SCRIPT>


Funkcija menja boju koje su definisane „color“ nizu, pa dinamički menja boju i umeće unutar <font> taga i njegovog atributa „color=“. Unutar niza „color“ možete definisati veći broj boja, mi smo dodali tri boje „RGB“. Treba napomenuti da možemo podesiti i interval promene, koji je postavljen na 1.000 milisekundi (jedan sekund).

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike