Kako očistiti miša?

Čišćenje i održavanje miša spada u osnovni deo higijene vašeg kompjutera. Ova komponenta se od pojave grafičkih operativnih sistema, pored tastature, možda i najviše eksploatiše. Kao i kod svega drugog, ako se ne održava, rad sa njim će biti otežan, a i skratićete mu vek upotrebe. Čim primetite da pokazivač miša na ekranu ne odgovara na pokrete vaše ruke, i da jednostavno „proklizava“ – vreme je za čišćenje. Ovo proklizavanje je uzrokovano zaprljanošću „kotrljajućih“ delova miša. Naime, guma kojom je obložena kuglica unutar miša sprečava proklizavanje, tj. povećava trenje. Upravo zbog ove osobine, kuglica pored osnovne funkcije, skuplja svu prašinu i mrvice na koje naiđe na vašem stolu i prenosi ih na unutrašnje pokretne delove. Zato, periodično treba izvršiti detaljno čišćenje, pa i onda kada miš regularno funkcioniše.

Evo kako treba izvršiti pravilno čišćenje miša:

  1. Ukoliko ste uz miša dobili neko uputstvo, pročitajte ga i pridržavajte se specifičnih instrukcija koje je dao proizvođač.
  2. Spustite operativni sistem i ugasite kompjuter.
  3. Izvadite utikač miša iz PS/2 ili serijskog porta, koji se nalaze na zadnjoj strani kućišta kompjutera.
  4. Okrenite miš donjom stranom na gore (slika 1).
  5. Odbravite kružni poklopac koji drži kuglicu, i to okretanjem u smeru naznačenom na poklopcu. Ukoliko nema obeležja, pritisnite poklopac nadole i okrenite ga u smeru suprotnom od smera kretanja kazaljke na satu.
  6. Skinite poklopac i kuglicu (slika 2).
  7. Isperite kuglicu toplom vodom i obrišite je.
  8. Uzmite štapiće za uši sa pamučnim vrhom, blago vrhove natopite alkoholom i uklonite svu prašinu i nečistoće (slika 3).
  9. Pažljivo, oštrijim predmetom „izgrebite“ nagomilane nečistoće sa tri točkića unutar kućišta miša (slika4). A zatim i njih dodatno očistite alkoholom.
  10. Nakon ovoga, sačekajte da svi delovi budu potpuno suvi, pa sklopite miš i utaknite ga nazad u kompjuter na odgovarajuće mesto.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.