U trendu

Koje su najčešće greške prilikom pretraživanja?

Prilikom pretraživanja internet sadržaja, korisnik može načiniti puno grešaka, koje, naravno, smanjuju efikasnost pretrage. Navešćemo neke od njih:

Pogrešno napisana ključna reč

Prilikom pretraživanja Internet sadržaja, korisnik može načiniti puno grešaka, koje, naravno, smanjuju efikasnost pretrage. Jedna od njih je i pogrešno napisana ključna reč, što se u svetu Interneta automatski kažnjava.

Termin “ključna reč” podrazumeva svaku reč u upitu ili unosu za pretragu. To je oblik za koji korisnik pretpostavlja da bi se mogao naći u traženom dokumentu kao reč koja se često pojavljuje, čime se omogućuje relevantnost nađenih rezultata pretrage.

Budući da i autori i kreatori web stranica mogu da pogreše, velika je verovatnoća da će pretraživanje, i pored pogrešno napisane reči u upitu, dati rezultate, ali je relevantnost takvih dokumenata veoma problematična. Ukoliko autor web stranice pogrešno napiše ključnu reč, ona se u takvom obliku unosi u bazu podataka, pa pogrešno napisanu reč u upitu za pretragu pretraživač tumači kao traženu ključnu reč.

Suvišni termini u unosu za pretragu

Prilikom pretraživanja Internet sadržaja, korisnik može načiniti puno grešaka, koje, naravno, smanjuju efikasnost pretrage. Jedna od njih je i korišćenje suvišnih ili nebitnih termina. Redundantni termini, tj. nebitne ili suvišne ključne reči u upitu najčešće su rezultat neispravnog pozicioniranja upita, odnosno preteranog filtriranja informacija. Njihovim uvođenjem u upit ne postiže se poboljšanje rezultata, tj. njihova relevantnost, već se samo smanjuje prostor namenjen unosu ključnih reči. Stoga prilikom formulisanja upita treba proveriti da li su neke željene informacije već zastupljene u drugoj ključnoj reči druge, detaljnije oblasti na koju se upit odnosi (npr. ako je u upit unesena reč ‘terijer’, sasvim je nepotrebno dodati i reč ‘pas’ ili ‘kuče’).

Termini i znaci koji se ne uzimaju u obzir prilikom pretraživanja

U poslednje vreme, izdvojila se grupa reči koje po svojoj prirodi ne pripadaju “stop rečima”, ali ih neki pretraživači ipak zanemaruju prilikom pretrage. To su reči: computer, Internet, Web, Software… Najsigurniji način korišćenja ovakvih reči je unutar fraza.

Takođe, pretraživački servisi često ne prepoznaju znakove: ~,!, @, #, $, %, &, ( ), =, «, { },>, <, ?, / …ili slova koja nisu deo engleske abecede. Ovi znaci se najčešće zanemaruju, ali postoji mogućnost da se obrađuju kao prazno mesto.

Znaci − i + standardno služe kao zamena za operatore AND NOT i AND.

Alternativni načini pisanja engleskih reči

Prilikom pretraživanja Internet sadržaja, korisnik može načiniti puno grešaka, koje, naravno, smanjuju efikasnost pretrage. Jedna od njih je i pogrešno napisana reč.

Pošto je engleski postao standardni jezik komunikacije putem Interneta, treba imati na umu da se neke reči ne pišu na isti način u engleskoj i u američkoj varijanti. Stoga bi prilikom pretraživanja trebalo biti svestan toga da mnogi uobičajeni termini imaju dva usvojena načina pisanja. Na primer:
• colour/color
• organise/organize
• behaviour/behavior
Ukoliko niste sigurni da je neka reč ispravno napisana na oba načina, najbolje je upotrebiti OR operator i zagrade, odnosno tretirati reči kao sinonime.

Previše ključnih reči

Prilikom pretraživanja Internet sadržaja, korisnik može načiniti puno grešaka, koje, naravno, smanjuju efikasnost pretrage. Jedna od njih je i korišćenje prevelikog broja ključnih reči. Iskustvo je pokazalo da se prilikom prevelikog broja termina u upitu pretraživački softver nepredvidivo ponaša. Pravi uzrok teško je odrediti jer se podrazumeva da svaki pretraživač poseduje pouzdan sistem za indeksiranje i ocenjivanje relevantnosti dokumenata. Poznato je, međutim, da je svakom vlasniku web sajta u interesu da bude što zastupljeniji u ispisu rezultata pretrage, pa se stoga upotrebljavaju različiti trikovi ili se plaćaju pozicije u ispisu. Na pretraživaču je, osim toga, težak zadatak da zadovolji ogroman broj upita u realnom vremenu.

Stoga se preporučuje da se u upitu koriste maksimalno tri tehnike pretraživanja i da se broj ključnih reči ograniči na šest do osam.

Neispravno korišćenje Bulovih izraza

Neispravno korišćenje Bulove algebre može se manifestovati kao:
• nagomilavanje termina koje servisi ne mogu da procesiraju, što rezultuje irelevantnim rezultatima pretraživanja
• neočekivani rezultati usled neispravnog kombinovanja AND i OR operatora
• nepravilno korišćenje AND NOT operatora
• nepravilna upotreba zagrada

Iskustvo pokazuje da je kombinacija AND i OR operatora u dugačkim i komplikovanim upitima veoma riskantna i da treba paziti na sintaksu i znati šta se kojom tehnikom želi postići.

Takođe, očigledno je da je najvažniji deo formiranja upita njegovo pojednostavljivanje.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.