Korišćenje ZoneAlarma

ZoneAlarm je odlična preporuka za sve početnike (u svetu firewall-a) zbog njegove maksimalne jednostavnosti i potpune podređenosti korisniku. Na primer, dok drugi firewall programi zahtevaju najmanje pola sata (ako ne, i više) proučavanja i podešavanja razno-raznih opcija, kod ZoneAlarm-a taj korak se preskače, te se kroz intuitivan interfejs omogućava svakom ko ima imalo kompjuterskog znanja, da zaštiti svoj kompjuter od neovlašćenih upada.

Kada instalirate program i pokrenete ga, susrešćete se sa neobičnim, i dorađenim Windows interfejsom (preovlađuje žuta boja – boja najave opasnosti). Osnovna zaštita se sprovodi kroz definisanje: koje aplikacije mogu da pristupe, određenim TCP/IP portovima (preko kojih se inače obavlja saobraćaj sa Internetom), koje aplikacije će igrati ulogu klijenta, a koje servera (zna se da se trojanci ponašaju kao serverske aplikacije na vašem kompjuteru) itd. Pored prethodno nabrojanog uz ZoneAlarm možete povećati stepen privatnosti dok ste na mreži, skoro svako može da putem skeniranja legalnih TCP/IP portova na vašem kompjuteru, da dobije razne informacije o vama (istina, informacije nisu toliko bitne: operativni sistem, naziv kompjutera itd.).

Cela kontrola programa odvija se preko četiri dugmeta, iza kojih se kriju razna podešavanja:

  • Configure – u ovom prozoru vršimo sledeća podešavanja:
    • On top during Internet activity – podešavanje, da prozor ostane vidljiv tokom cele Internet sesije.
    • Yes, I want to check for updates automatically – automatska provera novih verzija i zakrpa, i doinstalacija.
  • Programs – u ovom prozoru ćete videti listu svih programa koji komuniciraju preko TCP/IP portova, i moćićete da odredite, putem polja za potvrdu, koja aplikacija može da šalje i prima pakete podataka. Lista će se formirati kada se prvi put „prikačite“ na mrežu i pokrenete mrežne programe.
  • Security – u ovom delu ćete vršiti podešavanje stepena bezbednosti, preko dva klizača, i to za rad u intranetu i na Internetu. Oba klizača imaju tri stepena podešavanja: Low, Medium i High. U dnu prozor ćete takođe, videti jedno polje gde možete odrediti da se proveravaju svi attachment-i koji vam stižu uz e-mail.
  • Lock – prozor sa poljima za podešavanje blokiranja svih vrsta komunikacije. U slučaju da primetite nešto sumnjivo, ili vas program upozori, tokom Internet sesije, klikom na veliko dugme „Lock“ odmah blokirate sav protok informacija između lokalnih programa i Interneta.
  • Alerts – prozor gde ćete moći da pregledate sve log fajlove, i statističke podatke.
Nakon svega rečenog, ukoliko držite do svoje sigurnosti, uz neki do antivirusnih alata, jedan firewall kao ZoneAlarm bi treba da bude standardni deo vašeg „sigurnosnog kompleta“.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.