Kuda dalje posle mape ljudskog genoma

Pošto je napravila mapu ljudskog genoma, kompanija Celera Genomics Group iz Rokvila, Meriland, rešila je da ode i korak dalje, ulazeći u trku u kojoj je već nekoliko staza popunjeno takmičarima: udružena sa još dva ogranka svoje “roditeljske” kompanije Applera Corporation, Celera namerava da “prođe” kroz genom koji je dekodirala, ne bi li izdvojila gene koji su od značaja za projektovanje novih dijagnostičkih metoda, kao i lekova.

Kompanija Applera je u ovaj projekat uložila oko 75 miliona dolara. Ovaj novac će na ravne časti biti podeljen između triju ogranaka ove kompanije – Celera Genomics, Applied Biosystems Group (Foster Siti, Kalifornija) i Celera Diagnostics (Alameda, Kalifornija). Applied Biosystems (u prevodu – primenjeni biosistemi) prodaje tehnologije za analizu molekulâ DNA i proteina, dok se Celera Diagnostics bavi razvojem metoda za dijagnostiku gena bolesti i njihovo predviđanje. Jedan od najvećih izazova za genetičare, naime, jeste kako odvojiti oko 1% informacija sadržanih u genomu koje su od ključnog značaja za medicinu od preostalih 99% za koje se ne zna imaju li kakvu korisnu funkciju u tom pogledu.

Celera će, u svrhu ovog programa, uzeti DNA sekvencu od 40 do 50 pojedinaca i tu informaciju upotrebiti kao osnovu za otkrivanje pojedinačnih nukleotidnih polimorfizama (Single Nucleotide Polymorphism, SNP). SNP mesta su distinktivni delovi DNA, odnosno mesta na molekulu koja se razlikuju od pojedinca do pojedinca. Postoji nekoliko miliona SNP mestâ u ljudskom genomu, a od tog broja, za nekoliko stotina hiljada se pretpostavlja da bi mogla imati veze sa bolestima poput raka ili Alchajmerove bolesti. Za medicinu je od izuzetne važnosti da se, među tri milijarde parova purinskih i pirimidinskih bazâ u okviru molekula DNA, nađu baš ova mesta i da se zatim shvati šta ona znače. To je upravo zadatak koji je kompanija Celera Genomics postavila pred sebe.

“Ovo je posao na kojem se radi odavno”, kaže njen predsednik Krejg Venter, i dodaje: “Bilo je toliko očigledno da će to biti naš sledeći korak.”

Celera, međutim, nije prva kompanija kojoj je prioritet istraživanje polimorfizama poput SNP-a. Time se bavi i čitav niz drugih kompanija, a u pojedinim slučajevima one su udružene i sa farmaceutskim kompanijama kako bi lakše dovele SNP polimorfizme u vezu sa različitim bolestima. Tako, recimo, Orchid Biosciences, biotehnološka firma iz Prinstona, Nju Džersi, analizira uzorke uzete od pacijenata koje joj dostavljaju proizvođači lekova, kako bi dovela u vezu određeni SNP i datu bolest. Bostonska kompanija Millenium Pharmaceuticals, pak, ima dugoročne ugovore sa kućama kao što su Bayer ili Aventis i bavi se otkrivanjem novih lekova, zasnivajući umnogome svoje istraživanje i na SNP polimorfizmima.

Osim toga, deset velikih proizvođača lekova udružilo je snage u SNP konzorcijum, dok je projekat Human Genome Project, finansiran iz budžeta, koji je, uporedo sa Celerom došao do sekvence ljudskog genoma, počeo sopstvena šira istraživanja SNP polimorfizama.

Kompanija Celera, koja poseduje jedan od najvećih kompjuterskih kompleksa za civilnu primenu u SAD-u, mogla bi u SNP nadmetanju brzo da potuče firme kao što je Orchid, ali je jasno da je u ovoj trci ulog znatno veći, a ciljevi, s obzirom na potencijalnu tržišnu vrednost novih lekova, znatno širi i zamagljeniji nego što je to bio slučaj kada je u pitanju bila izrada sekvence ljudskog genoma, te je sasvim razumljivo što niko neće povlačiti brzoplete, ishitrene poteze.

Venter, tako, kaže da je, prema njegovom shvatanju, i dalje premali broj kompanija koje pokušavaju da izvuku nekakav smisao iz genoma: “Predviđati bolesti na planeti sa šest milijardi ljudi traži preko sto godina rada.”

Celera još uvek ne želi da otkrije da li će i na koji način SNP podatke do kojih dođe deliti sa drugima. Ono što je izvesno je da je kompanija već nekoliko puta saopštila da će sama projektovati svoje lekove, što navodi na zaključak da bi vrlo lako mogla da se opredeli za to da biotehnološkim i farmaceutskim kompanijama ne ponudi pristup svojoj SNP bazi podataka.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.