Leksikon telekomunikacije – ne dozvolite da vam drugi pametuju

GPRS – General Packet Radio Service
Kod GPRS-a se radi o tehnici prenošenja podataka baziranoj na Internet-protokolu, koja omogućava teoretsku brzinu prenosa do oko 170 kbit/s. Za razliku od linearnog prenošenja govora, ovde se podaci razlažu u pakete, koji se tek kod primaoca ponovo slažu u ispravnom redosledu. Ovaj standard se trenutno uvodi na Zapadu i on treba da predstavlja kariku između trenutno aktuelnog GSM- i budućeg UMTS-standarda.
GPS – Global Positioning System
GPS (Sistem za globalno pozicioniranje) je satelitski sistem za određivanje geografskog položaja i navigaciju aviona, brodova ili automobila, koji je razvila američka armija, prvobitno u vojne svrhe. Pomoću GPS-prijemnika, koji istovremeno uspostavlja kontakt sa četiri od ukupno 25 satelita, korisnik može u roku od nekoliko sekundi da odredi svoj trenutni položaj sa tačnošću od 100 metara, kao i da odredi pravac, brzinu, visinu, rastojanje ili potrebno vreme za stizanje u izabranu tačku. Ovaj sistem ne funkcioniše ispod površine zemlje ili vode, jer tamo ne postoji mogućnost prijema satelitskih signala.
GSM – Global System for Mobile Communications
GSM (Globalni sistem za mobilnu komunikaciju) predstavlja trenutno važeći međunarodni standard za mreže mobilne telefonije. Pored prenosa glasa i podataka, ovaj standard omogućava i usluge kao što su SMS ili međunarodni Roaming.
HSCSD – High Speed Circuit Switched Data
Iza ovog komplikovanog naziva krije se softver za GSM-mreže koji omogućava udruživanje više prenosnih kanala. Dok se za prenos glasa koristi samo jedan kanal, ova tehnika obezbeđuje više istovremenih kanala za prenos. Time se postižu više brzine prenosa elektronske pošte ili podataka sa Interneta. I ovo je tehnologija koja je još u razvoju i postepeno se uvodi na Zapadu.
ISDN – Integrated Services Digital Network
ISDN (Digitalna mreža integrisanih usluga) je digitalna mreža, koja je proistekla iz analogne (obične) telefonske mreže. Ona obuhvata različite usluge, kao što su telefon, telefaks, videotelefonija i prenos podataka. Korisniku sa jednom linijom, po pravilu, stoje na usluzi dva osnovna kanala sa po 64 kbit/s propusne moći i jedan kanal brzine prenosa od 16 kbit/s, što mu omogućava da npr. istovremeno surfuje Internetom i obavlja telefonski razgovor ili šalje faks.
PDA – Personal Digital Assistent
PDA (Lični digitalni asistent) je naziv za prenosne elektronske uređaje koji obuhvataju kalendar, adresar, beležnicu i slične funkcije. Pod ovu oznaku spadaju Palm- i njima slični uređaji i tzv. Handheld- ili Pocket-PC, iliti ručni ili džepni personalni računari. Jedna od najvažnijih funkcija PDA-uređaja je mogućnost sinhronizovanja zabeleženih informacija sa podacima u personalnom računaru.
SMS – Short Message Service
Servis kratkih poruka omogućava slanje kratkih tekstova, dužine do 160 znakova, sa jednog na drugi mobilni telefon ili sa personalnog računara na mobilni telefon. Ove poruke se šalju preko jedne specijalne posredničke centrale. Na ovaj način, neki modeli mobilnih telefona čak mogu slati ili primati male slike i melodije za signalizaciju poziva.
T9
T9 je softver koji pojednostavljuje unos teksta preko tastature mobilnog telefona na taj način što predviđa i ispisuje naredno slovo ili dovršava započetu reč.
UMTS – Universal Mobile Telecommunications System
UMTS (Univerzalni sistem mobilne telekomunikacije) obuhvata više standarda koji su razvijeni za treću generaciju mobilne komunikacije. Ovaj sistem predstavlja evropski deo standarda IMT 2000, koji globalno treba da unificira mobilnu telefoniju treće generacije. Mnogostruko većom brzinom prenosa u odnosu na trenutni GSM standard (i do 2 Mbit/s), UMTS će omogućiti kvalitetne mobilne multimedijske primene. U Evropi bi prve UMTS-mreže trebale da budu spremne 2002. godine.
WAP – Wireless Application Protocol
WAP služi da na displeju mobilnog telefona prikaže Internet-sadržaje. Za to je, naravno, neophodan mobilni telefon koji podržava ovu tehniku. Osim toga, Internet strana mora biti posebno pripremljena za ovu svrhu i postojati kao WML-dokument. Sadržaj koji se prikazuje je, zbog niske brzine prenosa podataka i malih displeja mobilnih telefona, ograničen na tekst i jednostavne grafike. WAP-servis se može ostvariti i pomoću PDA-uređaja vezanog na mobilni telefon.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.