Microsoft nudi rešenje za browsing na prenosivim uređajima

Microsoft-ov odgovor na problem razvoja aplikacija koje bi bile dostupne sa malih bežičnih uređaja je zasnovan na ASP.net tehnologiji, sledećoj generaciji Active Server Pages (ASP) standarda, koji se razvija u okviru korporativne .net strategije. Usluge koje podržava ASP.net omogućavaju razvoj web aplikacija koje bi se izvršavale na web serverima i kojima bi se pristupalo iz microbrowser-a, posredstvom bežične veze, dok .net Mobile Web SDK tome dodaje alate neophodne za razvoj korisničkih sučelja microbrowser-a u ograničenim uslovima prikaza na minijaturnim uređajima.

Active Server Pages (ASP) je Microsoft-ova tehnologija koja se koristi za izradu web aplikacija na strani servera. Kada korisnik poseti stranu izrađenu pomoću ASP-a, ona se generiše u letu pomoću ASP run-time aplikacije koja se izvršava na serveru (nasuprot statičnom HTML fajlu koji se prosto posmatra pomoću čitača). ASP.net “ojačava” ASP na više načina. Jedan od najvažnijih je svakako njegova biblioteka kontrola. Kontrole su “prefabrikovane” programske komponente koje omogućavaju interaktivnu komunikaciju sa korisnikom kroz web čitač (omogućavaju definisanje zahteva čitača i generisanje reakcija). One omogućavaju funkcionisanje text ili list box-ova ili, na primer, izvođenje uobičajenih programerskih zahvata kao što su veze sa bazama podataka i sl.

Da bi koristio kontrole, programer ugrađuje posebne tag-ove u web stranice ili skriptove. Kada ASP.net run-time aplikacija naiđe na neki od ovih tag-ova, ona poziva kontrolu koja je povezana sa dotičnim tag-om.

Uvođenjem ovih kontrola, Microsoft će programerima olakšati posao, poštedevši ih mnogih iscrljujućih, rutinerskih poslova koje su do sada morali da obavljaju i oslobađajući njihovu “kreativnu energiju” za pametnije stvari.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.