U trendu

Mobilna telefonija na novom zadatku

Osim komuniciranja, mobilna telefonija dobila je i niz drugih konkretnih zadataka i uključila se u mnoge druge oblasti. Nova ideja je da se iskoristi za daljinsko očitavanje potrošnje električne energije, gasa i vode. Trenutno se to u zemljama Evrope uglavnom obavlja manuelno. Da bi se postupak pojednostavio i ubrzao, došlo se na ideju samoočitavanja i slanja stanja brojila putem SMS poruka ili elektronskom poštom. Iako je ova metoda vrlo jednostavna, ona je ipak podložna greškama zbog ljudskog faktora koji pri tom učestvuje, a takođe je, kao i dosadašnja, manuelna. Automatski proces očitavanja podrazumeva očitavanje takozvanim M2M (machine-to-machine) sistemima. Takav proces naziva se Automated Meter Reading (AMR).

Glavni razlog za ovo uvođenje jeste novi zakon koji obavezuje distributere električne energije na očitavanje strujnih brojila najmanje jednom mesečno, što bi u zemljama Evropske unije trebalo da stupi na snagu 2009. godine. Zbog toga se u mnogim zemljama, pre svega nordijskim, pristupilo otvaranju tržišta za proizvodnju odgovarajućih uređaja i povezivanju korisnika u mobilne mreže koje će obezbediti ovakvo komuniciranje. Vodafone Sweden i Actaris već su pokrenuli sistem ovakvog komuniciranja preko GSM mreže u Švedskoj, a na tome rade i Telesonera u Finskoj i NESA u Danskoj.

S obzirom na najveću zastupljenost mobilnih GSM i GPRS mreža u Evropi, najverovatnije će se one koristiti za ovakva automatska očitavanja električnih i drugih brojila. U tom slučaju, u brojila bi trebalo da budu ugrađene odgovarajuće SIM kartice. Konkurenciju ovim mobilnim mrežama predstvalja komuniciranje putem električnih vodova i mreža i radiofrekventno komuniciranje na trenutno slobodnim frekvencijama.

Procenjuje se da u zemljama Evropske unije ima oko 230 miliona korisnika električne energije kojima bi trebalo očitavati strujna brojila (tome treba dodati Norvešku i Švajcarsku). Smatra se da će do kraja 2005. godine oko 13 odsto tih korisnika imati komunikacione mogućnosti za ovakvo očitavanje. Italija i Švedska će biti prve zemlje u svetu u kojima će takav način očitavanja biti ostvaren. AMR sistem, kako se očekuje, u njima će se uspostaviti u naredne tri do četiri godine. Zatim bi trebalo da usledi njegova primena u Danskoj i Finskoj, pa u Nemačkoj, dok su ostali delovi Evrope znatno sporiji u tom procesu.

Takođe se procenjuje da će za taj prelaz u Evropi biti potrebno oko dvadeset milijardi evra, a da će godišnja cena ovakvog daljinskog očitavanja iznositi oko 2,5 milijardi evra. Koliko je to u poređenju sa sadašnjim manuelnim očitavanjem – nije tačno procenjeno, ali bi u svakom slučju trebalo da bude znatno ekonomičnije. Taj proces će u isti mah znatno smanjiti potrebnu radnu snagu za dosad primenjivano manuelno očitavanje.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.