Mobilne internet učionice

Indija je jedna od najzaostalijih zemalja u svetu. Broj kompjutera na hiljadu ljudi iznosi 12, dok je broj veza sa Internetom još manji – na hiljadu ljudi samo četiri. Većina stanovništva živi u selima, gde je distribucija električne energije i telefonska mreža u lošem stanju (sa stalnim prekidima i smetnjama). Zbog toga je uvođenje kompjuterskih tehnologija i komunikacija putem Interneta još više otežano. Neobrazovanost stanovništva (naročito u savremenim tehnologijama) takođe doprinosi opštem lošem stanju.

Da bi se prevazišli ovi višestruki problemi, indijska vlada otpočela je sa finansiranjem zanimljivog projekta koji će kompjutere i Internet dovesti u indijska sela. Projekat se naziva Infothela (infokolica), a sastoji se u obezbeđenju bežičnog pristupa Internetu u zabačenim indijskim naseljima. Na taj način formiran je koridor dug sto kilometara kojim se kompjuterska oprema na kolicima kreće sa jednog mesta na drugo, omogućavajući im komunikaciju sa drugim delovima Indije i sveta.

Kolica koja nose kompjutersku opremu jesu nekada popularne rikše (u prošlosti su služila za prevoz putnika i robe). Obojena su jarkim bojama, a sadrže svu potrebnu opremu za obezbeđenje bežičnog pristupa Internetu. Uz opremu ide i instruktor, koji korisnicima objašnjava značaj novih tehnologija, upućujući ih u korišćenje kompjutera i način pristupa Internetu. Takvo znanje je posebno neophodno mladim Indusima, kako bi im omogućilo da se lakše uklope u tokove savremenog života. Zbog toga je obuka potpuno besplatna. Naplaćuje se jedino pretplata budućim korisnicima Interneta.

Ovaj projekat indijske vlade trebalo bi da doprinese podizanju nivoa obrazovanja, kao i da u indijskim selima pomogne uvođenju novina u oblasti poljoprivrede (kojom se bavi veliki broj stanovnika u ovoj zemlji). Na sličan način realizovan je i projekat koji bi trebalo da doprinese poboljšanju zdravstvene zaštite. U jednoj indijskoj oblasti bežičnim Internetom omogućeno je komuniciranje lekara sa udaljenim pacijentima formiranjem video-konferencijske veze (pomoću web kamera). Nakon završetka ovih misija korisnici Interneta mogu da nastave online sa svojim obrazovanjem iz ovih, ali i iz drugih oblasti.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.