U trendu

.net Management Services

Microsoft je pokrenuo novu inicijativu sa ciljem da učini svoju .net platformu podesivijom i lakšom za upravljanje nego što je to današnji Windows.

Zahvaljujući očekivanom fokusiranju projekta .net na aplikacije zasnovane na Internetu, dobavljači će morati da garantuju visok nivo usluga, bez obzira što će aplikacije biti “rasute” kroz čitave “federacije” servera, ponekad održavane od strane sasvim različitih organizacija ili kompanija. To će Microsoft-u otvoriti vrata da, umesto da izradu rešenja za ovakve sisteme u potpunosti prepusti nekoj trećoj strani, sam ponudi kompletnu .net kompatibilnu arhitekturu za nadzor integriteta sistema i dostupnosti aplikacija.

Nova inicijativa sadrži tri bitna dela: .net servisi za održavanje, softver Microsoft Operations Manager i Microsoft Management Alliance.

Premda je u Windows NT i Windows 2000 ugrađen Windows Management Interface (WMI) i servis za nadgledanje procesa (event service), Microsoft do sada nije obezbedio sveobuhvatan sistem sredstava za automatsko nadgledanje koji bi mogao da nadzire sve servere i aplikacije u sistemu. Proizvođači softvera kao što su BindView, BMC, Computer Associates, Heroix, Hewlett-Packard, NetIQ i Tivoli “ispunili” su ovu rupu sopstvenim rešenjima koja su se najčešće odlikovala međusobnom nekompatibilnošću, što je u poslovanje unosilo razne poteškoće, a neretko i haos.

Microsoft-ov System Management Server je, u toj konstelaciji, uglavnom bio korišćen samo za dodelu kontrole nad uređajima aktivnim aplikacijama i rešavanje softverskih konflikata, premda je i sam raspolagao jednostavnim alatom za nadzor sistema sa ugrađenim osnovnim opcijama, pod nazivom HealthMon.

Naravno, kao i u drugim elementima .net tehnologije, i ovde će jedan od glavnih elemenata biti XML (Extensible Markup Language). Microsoft namerava da proširi mogućnosti WMI-ja kako bi omogućio aplikacijama za nadzor i upravljanje da koriste XML kao format za razmenu podataka i SOAP (Simple Object Access Protocol) kao protokol za komunikaciju sa “podređenim” serverima preko Interneta. Ovaj protokol funkcionisaće čak i kada se radi o serverima koji nisu ni pod jednim od operativnih sistema iz Windows porodice.

Sadašnji Microsoft Management Console, čiji se rad zasniva na podsistemu Win32, biće zamenjen MMC “portalom”, koji će funkcionisati pomoću Internet Information Services-a (IIS) i koristiti XML za komunikaciju sa aplikacijama kojima upravlja. Upotreba XML-a omogućiće administratorima sistema da, umesto napornog instaliranja MMC-ja na radnu stanicu, sve poslove vezane za nadzor, održavanje i upravljanje jednostavno vrše iz Internet Explorer-a!

Osim toga, .net Management Services uključivaće i Microsoft Operations Manager (MOM), aplikaciju namenjenu nadzoru i oporavku procesa i upravljanju performansama, koja će moći da se nabavi i samostalno, već od druge polovine 2001. Srce MOM-a biće SQL Server baza podataka koja će moći da nadzire rad sistema, pravi analize, daje izveštaje, podiže “uzbune” i oporavlja procese na osnovu podataka o funkcionisanju sistema prikupljenih sa udaljenih servera. MOM će biti u stanju da nadgleda funkcionisanje kako aplikativnog, tako i sistemskog softvera.

Za više informacija pogledajte www.microsoft.com/windows2000/management.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.