U trendu

Nova generacija Bluetooth-a

Bez popularnog „plavog zuba“ gotovo se i ne može više zamisliti bežična komunikacija na kratkim rastojanjima za mobilne uređaje različite vrste. Nova i naprednija varijanta ovog povezivanja, ustanovljena pod nazivom Bluetooth 2.1, donela je mnogo pogodnosti za korisnike i veću brzinu komuniciranja.
Bluetooth standard za povezivanje digitalnih elektronskih uređaja definiše Bluetooth SIG (Special Interest Group). Ona je objavila specifikaciju novog Bluetooth 2.1 standarda (prethodna varijanta je Bluetooth 2.0), a uskoro bi trebalo da se praktično počne primenjivati i ugrađivati u različite digitalne uređaje. Prvi uređaj s ovom tehnologijom verovatno će se pojaviti do kraja 2007. godine.
Korišćenje uređaja sa Bluetooth 2.1 standardom biće mnogo jednostavnije. Osnovni problem pri ovoj komunikaciji između uređaja je međusobna identifikacija (pronalaženje). S postojećim stadardom za to je trebalo mnogo više vremena. Sada će biti dovoljno samo da se dva uređaja s ugrađenim Bluetooth 2.1 modulom nađu u blizini. Uključivanjem uređaja (na primer, mobilnog telefona) izabere se opcija „add phone“ („dodati telefon“). Nakon toga, telefon potvrđuje uspostavljenu Bluetooth vezu i komunikacija (razmena podataka) može da počne.
Na ovaj način ostvaruje se brzina prenosa podataka od tri megabita u sekundi. Ona je ostvarena zahaljujući kombinovanju Bluetooth i NFC (Near Field Communication) tehnologija. NFC tehnologija je zapravo radio-identifikaciona (RFID) tehnologija koja koristi interaktivno elektromagnetno polje, za razliku od Bluetooth tehnologije s direktnim radio-talasima. U kombinaciji ovih tehnologija NFC se koristi za početak povezivanja (uspostavljanje veze), a Bluetooth za prenos podataka. Zbog toga je uspostavljanje veze u ovom standardu brže i jednostavnije.
Bluetooth 2.1 standardom moći će se, na primer, ostvariti veza između mobilnog telefona (s fotoaparatom) i štampačem, tako da se jednostavnim približavanjem telefona štampaču počinje sa štampanjem slike. Novi standard obezbeđuje i tri do pet puta uštedu baterija u odnosu na prethodni. To je ostvareno upravo zahvaljujući bržoj i boljoj komunikaciji među uređajima. Pomenimo još i to da je Bluetooth 2.1 u potpunosti kompatibilan s prethodnim 2.0 standardom, što je sasvim razumljivo, jer uređaja s prethodnom tehnologijom u svetu ima oko milijardu.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.

Pošalji komentar