Office – Izmena podrazumevanog foldera sa slikama

U ovom prilogu videćete kako možete da promenite podrazumevani fodler sa slikama koje Office (Excel/PowerPoint/Word) aplikacije koriste kada želite da ubacite slike u dokumente.

Radi postizanja ovog cilja moraćemo da izvršimo nekoliko izmena u registracionoj bazi (Registry) operativnog sistema, uz pomoć programa Registry Editor. Ali, pre toga vas upozoravamo da nepravilna upotreba Registry Editora može da izazove seriju problema, koji će možda iziskivati i reinstalaciju operativnog sistema. Zato vam preporučujemo da kreirate rezervnu kopiju cele registracione baze, kako biste u slučaju nezgode mogli da oporavite sistem. Objašnjenje postupka izrade rezervne kopije registracione baze možete pronaći u ovoj rubrici.

Pa da krenemo sa ovom izmenom:

 1. Pre svega, zatvorite sve otvorene Windows aplikacije. Kliknite dugme Start, a zatim izaberite opciju Run….
 2. Otvoriće vam se dijalog Run u koji treba u polje Open upisati Regedit a onda i kliknuti OK kako biste pokrenuli Registry Editor.
 3. Unutar levog okna, uzastopnim pritiskanjem znaka plus [+] pored naziva grana stabla My Computer, prođite sledećim putem počevši od grane HKEY_CURRENT_USER:


  HKEY_CURRENT_USER
  Software
  Microsoft
  Windows
  CurrentVersion
  Explorer
  User Shell Folders

 4. Selektujte folder User Shell Folders.
 5. Kreirajte novu string vrednost, selektujući padajući meni Edit> New> String. Novoj string vrednosti dajte naziv My Pictures. Pošto ste preimenovali naziv novog ključa, dvostruko kliknite na njega i u Value data polje novootvorenog dijaloga upišite potpunu putanju na disku do foldera u kome držite slike. Na primer [C:SlikeJpeg_slike] (naravno, bez zagrada).
 6. Ukoliko ključ My Pictures već postoji, promenite mu samo vrednost u polju Value, tj. podrazumevanu putanju.
 7. Zatvorite Registry Editor.

Da biste proverili uspešnost izvršene operacije, pokrenite recimo Word, pa izaberite meni Insert> Picture> From File…. U dijalog prozoru Insert Picture biće izlistan sadržaj fodlera C:SlikeJpeg_slike.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.