PaintShop Pro – Kreiranje CD omota

Prateći naredne redove, naučićete kako da kreirate „otkačene“ CD omote. Za kreiranje ćemo koristiti PaintShop Pro, koji je mnogo pristupačniji nego PhotoShop, a ićićemo korak po korak. Znači, za početak potreban vam je PaintShop Pro i nekoliko slika sa vašeg diska.

Prva stvar koju treba da odradimo je priprema svih potrebnih slika. Ovo će vam kasnije uštedeti vreme, zbog nepotrebne potrage za fotografijama.

  • Pokrenite PaintShop Pro.
  • Sa padajućeg menija izaberite „File> Browse“.
  • Locirajte na disku folder gde se nalaze sve potrebne slike.
Ukazaće vam se prozor sa malim sličicama (thumbnail-ovima) svih fotografija u datom folderu, a iz njega ćemo odabrane slike ubacivati na naš omot.

Sada ćemo kreirati novi dokument, izaberite meni „File> New“, i u novom dijalog prozoru odredite veličinu: širina neka bude 24 cm, a visina 12 cm, pozadina neka bude bela. Ovo će, u stvari, biti naš CD omot, koji treba da podelimo na dva dela (prednja strana i pozadina). Da bi bili sigurni da ćemo tačno podeliti omot, uključićemo prikaz lenjira. Izaberite opciju menija „View> Rulers“. Da bi poravnavanje pripremljenih slika bilo lakše, uključićemo i mrežu pomoćnih linija (meni „View> Grid“).

Kada smo spremili „platno“, sledi dodavanje grafičkih elemenata, a za ovo ćemo koristiti layer-e (slojeve). Slojevi su kao što znate, osnova grafičkog dizajna, pošto dopuštaju promene na određenim delovima slike i to bez uticaja na ostale delove. Pošto ćemo u ovom prilogu koristiti dosta slojeva, biće potrebno i da im damo odgovarajuće nazive (da bi kasnije izbegli konfuziju).

Krećemo na dodavanje slika CD omotu: iz browse prozora prevucite (drag and drop) prvu sliku na CD platno, kao novi sloj. Preimenujte layer, preko palete „Layer Palette“ tako što kliknete dva puta na naziv sloja. Ako ne vidite ovu paletu kliknite dugme „Toggle Layer palette“ na paleti sa alatkama. Na prethodno opisan način, dodajte i sledeću sliku (mi ćemo koristiti neku teksturu) i dajte novom sloju prigodno ime. Ukoliko je potrebno da menjate veličinu slike, upotrebite alatku „Deformation“.

Jedna od mnogobrojnih dobrih osobina koje imaju slojevi je, da ih možete pomerati po vertikali (jedan iznad drugog, i obratno). U našem primeru, treba da premestimo sloj sa slikom iznad sloja sa teksturom. Da bi premestili sloj, kliknite na naziv sloja u „Layer palette“ prozoru i prevucite iznad ili ispod odgovarajućeg sloja (samo precizno). Sledeća prednost slojeva je što na svaki od njih možemo da primenimo specijalne efekte.

Podrazumevano je da se svaki sloj nalazi u „Normal“ stanju, pogledajte desni deo pored svakog sloja unutar prozora „Layer Palette“. Klikom na mali trouglić u desnom uglu, možemo menjati ova stanja i primenjivati ugrađene specijalne efekte na svaki od slojeva, odvojeno. Kada je neki od efekata, previše „napadan“, preko klizača možemo promeniti njegov intezitet.

Kada smo završili sa kreiranjem grafičkog dela, potrebno je da dodamo i tekst (ipak je to CD omot). Pošto će desna strana biti pozadina omota (mada, može i leva), ovde ćete dodati listu numera. Leva strana će biti naslovna. Pre nego što dodate tekst, dodajte novi sloj za tekst tako što kliknete dugme-ikonicu „Add new layer“, u prozorčiću „Layer Palette“.

  • Preimenujte sloj.
  • Zumirajte desnu stranu slike (tamo gde ćemo dodati naziv benda).
  • U kolornoj paleti izaberite prigodnu boju za tekst.
  • Kliknite na tekst alatku.
  • Kliknite na platno, tamo gde želite da se pojavi tekst.
  • Izaberite odgovarajući font i veličinu fonta, te unesite ime muzičkog benda i kliknite na „OK“, da bi se tekst postavio na platno. Ako je potrebno, možete premestiti tekst na platnu.
Ako želite da dodate još neki tekst, dodajte novi sloj i ispišite dati tekst. Na ovaj način ste kreirali omot, ostaje vam samo da ga odštampate i umetnete u CD kutiju.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.