PaintShop Pro – Layer-i i podešavanje

PaintShop Pro vam omogućava ogroman broj podešavanja, i layer-a i boja. Pošto je ovaj paket neuporedivo lakši za upotrebu od sličnih (Photoshop), pokazaćemo vam kako da ovladate raznim podešavanjima u ovom programu.

 • Otvorite PaintShop Pro
 • Idite na meni „File->Open“
 • Kliknite na sliku, a zatim na „Open“ dugme
 • Kliknite unutar jedne od slika, i prečicu „Ctrl+C“ radi kopiranja
 • Kliknite na drugu sliku i kliknite na „Layer Toggle Palette“, da biste videli layer paletu
 • Dvaput kliknite na pozadinski layer
 • Dajte naziv „Pozadina“ i kliknite na „OK“
 • Kliknite na drugu sliku i idite na „Layer Toggle Palette“
 • Idite na „Edit“ meni i izaberite opciju „Paste as a new layer“, dobićete novi layer
 • Sa palete alata izaberite „Deformation“ alatku i sada ćete moći da izvršite promenu veličine drugog layer-a
 • Izaberite padajući meni „File->Save As“ i snimite sliku na disk u PaintShop Pro formatu.

Sliku ćemo snimiti u PaintShop Pro formatu zato što će nam ostati svi layer-i, a inače ako sminimo u drugom formatu doćiće do spajanja svih layer-a u jedan.

PaintShop Pro je dizajniran tako da omogući podešavanje kolornih tonaliteta i samih boja, i postoji mnogo opcija za njihovo podešavanje. Najbolje je da napravite prvo podešavanje boja, a potom podešavanje layer-a. Sada ćemo videti kako se vrše podešavanja:

 • Idite na „Colors“ meni i zaberite „Adjust“ i potom „Brightness and Contrast“, otvoriće vam se dijalog prozor
 • Možete koristiti „Zoom“ radi uvećanja i smanjenja uzorka slike
 • Ukoliko čekirate opciju „Auto Proof“, sve promene biće vidljive i na originalu
 • Za podešavanje kontrasta i svetlosti koristite klizače (slide bar).

Sledeća opcija podešavanja je „Hue“, izaberite meni „Colors->Adjust->Hue Map“, gde preko klizača možete izvršiti detaljno podešavanje nivoa određenih boja. Ovde možete postići fantastične efekte, posebno ako se malo poigrate sa osvetljenjem i kontrastom. Kod podešavanja nema pravila i samo eksperimentisanjem ćete postići najbolje efekte. Kada izvršite sva podešavanja, ukoliko želite da originalnu sliku ostavite kakva je bila, možete nova podešavanja snimiti kao novi, odvojeni layer.

 • Izaberite „Layers“ meni i opciju „New adjustment“
 • Te opciju „Brighten and Contrast“
 • U dijalog prozoru izaberite karticu „Adjustment“
 • Upotrebite klizače da biste izvršili promene
 • Kliknite na „OK“, pa u „Layer Palette“ dajte novi naziv layer-u.

Redosled layer-a možete menjati jednostavnim prevlačenjem u okviru palete „Layer Palette“.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.