U trendu

Photoshop – Akcije (skup efekata)

Photoshop, kao i svaka vrhunska alatka, poseduje mogućnosti koje vam mogu uštedeti značajno vreme. Photoshop poseduje, u stvari, više ovakvih mogućnosti, a to su: Actions, Droplets i Batch command. Mi ćemo u ovom prilogu pojasniti akcije (Actions). Šta su akcije? Akcije predstavljaju seriju komandi koje se izvode nad jednim ili više grafičkih fajlova (paket fajlova – batch). Na primer, možete kreirati akciju koja na slike primenjuje komandu „Image Size„, tj. vrši promenu veličine slike (dimenzije), pa zatim primenjuje efekat „Filter> Blur> Radial Blur“, te još neke komande. Znači, kreiranje jedne akcije je spajanje više komandi u jedan, jedinstveni skup komandi – makro. Na ovaj način ne samo da smanjujemo vreme potrebno za obradu više slika, već i dobijamo na konzistentnosti rezultujućih slika (istovetnost primenjenih komandi).

Za akcije i njihovu primenu vezana je jedna čitava paleta, paleta „Actions“, koju ćemo videti ako izaberemo „Window> Show Actions“. Pojaviće vam se paleta kao na slici, gde možete videti dosta predefinisanih akcija koje dolaze sa instalacijom Photoshop-a. Primena određene akcije na sliku je vrlo jednostavna, kliknite na naziv akcije i potom u dnu palete kliknite dugme „Play“. Na datu sliku biće primenjene sve komande predviđene datom akcijom.

Kako da snimimo određenu akciju za naše potrebe? Prvo možemo kreirati novi set (skup) akcija koji će moći da sadrži više sličnih akcija, kliknite na dugme u dnu palete „Create new set“ i u malom dijalogu unesite naziv za novi set. Potom kliknite na dugme pored „Create new action“, pa će vam se otvoriti novi dijalog gde treba da upišete: Name (naziv nove akcije), Set (skup gde će biti snimljena data akcija) i Function Key (prečica za primenu date akcije). Na kraju kliknite na dugme „Record“ i u paleti će se pojaviti naziv nove akcije, a vi treba da počnete sa snimanjem nove akcije – makroa. Radite i primenjujte efekte kao što i inače radite. Kada ste završili sa primenom svih komandi i efekata, pritisnite dugme „Stop“ u paleti „Actions“. Kako budete dodavali komandu po komandu, tako će se u paleti „Actions“, vezano za datu akciju ređati komande. Da bi potpuno ovladali ovom mogućnošću Photoshop -a trebaće vam dosta vežbe, ali ćete kasnije imati znatno olakšan rad.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.