U trendu

Photoshop – Kreiranje idelanog dugmeta plastičnog izgleda (I deo)

U izradi interfejsa, bilo za web ili za neku aplikaciju (softverski proizvod), gotovo je sigurno da će vam zatrebati dugme. Komandna dugmeta mogu da budu klasičnog pravougaonog oblika, ali mogu biti i mnogo privlačnija – okrugla, i to vrlo zanimljivog plastičnog izgleda, kojim možete oduševiti korisnike vaših proizvoda.

U narednim redovima ćemo vam po principu korak po korak, uz odgovarajuće ilustracije prikazati postupak dobijanja ovakve dugmadi. Alatka koju ćemo koristiti u procesu kreiranja je, naravno, Photoshop.

  • Pokrenite Photoshop i kreirajte novi dokument. Veličina neka bude recimo 200 puta 200 piksela, a rezolucija 72 dpi. Kreirajte novi sloj (prečica [Ctrl+Shift+N]), pa izaberite alatku za kružno selekcionisanje – Elliptical marquee tool [M] i iscrtajte kružnu selekciju. Da biste dobili perfektni krug, prilikom kreiranja držite pritisnut taster [Shift].
  • Kliknite na foreground boju i u dijalogu Color picker podesite boju: R 255, G 125 i B 96. Izaberite alatku Paint Bucket Tool [G] i kliknite unutar kružne selekcije kako biste popunili krug određenom bojom. Nakon ovoga neka selekcija ostane netaknuta.
  • Izaberite padajući meni Select> Modify> Contract, pa u dijalogu unesite 6, kako bi se selekcija smanjila za šest piksela. Ova veličina može biti različita, a sve u zavisnosti od veličine vaše kružne selekcije.
  • Proverite da li je još uvek u paleti sa alatkama izabrana Elliptical marquee tool alatka, a zatim uz pomoć tastera-strelica na tastaturi premestite selekciju malo dole. U našem primeru, kliknuli smo oko desetak puta taster – strelica dole.
  • Pritisnite sada dugmeta [Ctrl] i [Alt], i kliknite jednom iznad sloja unutar palete Layers. Ovim ćete izvršiti deselekciju površine kruga u odnosu na pomerenu selekciju, tako da će vam ostati mali polumesec na dnu kružnice.
  • Sada ponovite četvrti korak i pomerite selekciju vertikalno nagore, koristeći tastere-strelice. Osigurajte da se vratite na istu poziciju sa koje ste prethodno premestili selekciju. U našem primeru, pritisnuli smo strelicu gore desetak puta.

Nastavljamo sa kreiranjem dugmeta u sledećem prilogu.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.