U trendu

Photoshop – Metalni efekt dugmića

U prethodnim prilozima videli smo kako da dođemo do zanimljivih dugmića za vaš sajt. Videćemo iz sledećih redova kako da dobijemo metalik efekat na nekom našem dugmetu. Primer je realizovan u PhotoShop-u verzije 6.0, ali je isti moguće izvesti u bilo kojoj verziji. Pokrenućemo Photoshop i kreirati novu sliku „File -> New“, u dijalog prozoru izvršićemo podešavanja:

 • Širina 200 piksela, visina 100 piksela
 • Rezolucija 72 piksela po inču
 • RGB mod
 • Bela pozadina.
Na našem praznom, belom platnu (canvas) izvršićemo kreiranje budućeg dugmeta, odgovarajućeg oblika. Pre toga kreiraćemo novi sloj (layer) sa prečicom „Shift+Ctrl+N“ ili sa menija „Layer -> New -> Layer“. Podesite prednju boju (Foreground) na sivu, izaberite alat „Rounded Rectangle Tool“ i nacrtajte dugme. Držeći taster „Ctrl“ na tastaturi kliknite mišem na sloj sa dugmetom. Pređite na „Channels“ sekciju i unutar prozorčića kliknite na dugme „Save Selection As Channel“ radi kreiranja novog kanala, i odmah posle toga kopirajte taj kanal. Kopiranje ćete izvršiti tako što prevučete novi kanal iznad dugmića „Create New Channel“ na dnu prozorčića. Selektujte kopirani kanal i primenite efekt „Filter -> Blur -> Gaussian Blur“ i to u sledećim veličinama radijusa: 12 piksela, 8 piksela, 5 piksela i na kraju 2 piksela. Znači, ovu radnju ćete izvršiti četiri puta. Kao konačno podešavanje pritisnućemo kombinaciju „Shift+Ctrl+L“ (AutoLevels). Pređite u Layers prozor klikom na jezičak na vrhu prozora i izaberite sa menija „Filter -> Render -> Lightning Effects“, dobićete novi dijalog prozor za podešavanje efekta svetla. Podesićete parametre sledećim redom:
 • Intensity – 26
 • Focus – 69
 • Gloss – 100
 • Material – 100
 • Exposure – 0
 • Ambience – 8
 • I u poslednjem polju – „Texture Channel“ izaberite kopiju kanala – „Alpha 1 Copy“.
Na kraju ste dobili dugmić kao na slici, ako je malo grub, dodajte zamućenost, „Filter -> Blur -> Gaussian Blur“ i to jedan piksel. Ostaje vam samo da još dodate naziv.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.