Photoshop – Sloj za podešavanje

Ako ste nedavno napravili slike običnim foto-aparatom, pa ih skenirali, najverovatnije ćete dobiti digitalne slike lošijeg kvaliteta, sa brojnim nedostacima. Najčešće se radi o neuravnoteženim bojama ili presvetlim ili pretamnim slikama. Kada te slike otvorite u Photoshop-u i počnete sa primenom raznih podešavanja, najverovatnije ćete kao rezultat dobiti vidljivo oštećenu prvobitnu sliku. Ali uvek postoji mogućnost da se vratite korak ili više koraka unazad preko palete „History“. Jasno je da ovakav način rada nije baš najbolji.

Na svu sreću, Photoshop poseduje „slojeve za podešavanje“ – Adjustment Layer, zahvaljujući kojima možete da izvršite detaljno podešavanje vaše izvorne slike bez direktnog uticaja na nju samu. Znači, samu izvornu sliku ne menjate, sve dok ne budete zadovoljni rezultatom. Sve korekcije, promene boja i tonaliteta vršite u paleti „Layers“, na sloju za podešavanje.

Sloj za podešavanje kreiramo na sledeći način:

  • Otvorite sliku koju želite da korigujete i izaberite meni „Layer> New Adjustment Layer>…“
  • Po izboru prethodnog menija otvoriće vam se podmeni sa mnoštvom mogućnosti za odgovarajuću korekciju. U primeru na slici, gde na originalnoj slici imamo jedan nesklad boja, pokušaćemo da to ispravimo preko opcije „Curves“. Pa zbog toga, izabraćemo opciju podmenija „Curves“, radi povećanja svetline i kontrasta.
  • Otvoriće vam se novi dijalog „New Layer“. U njemu možete da upišete naziv novog sloja, u polje „Name“, i da izaberete mod za primenu sloja. Ovaj mod je po pravilu „Normal“, ali vi možete eksperimentisati i pronaći onaj koji vam najviše odgovara.
  • Po kliku na dugme „OK“, pojaviće se dijalog „Curves“ u kome vršimo sama podešavanja.
  • Kada ste izvršili sva podešavanja, kliknite na „OK“ i u paleti „Layers“ biće dodat novi sloj.
Ako i posle primene podešavajućeg sloja niste zadovoljni rezultatom, uvek možete dvostruko kliknuti na podešavajući sloj i izvršiti dodatne korekcije (ili dodati ceo novi sloj).

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.