Photoshop – Upoznajte najznačajnije prečice

U radu sa bilo kojom aplikacijom, preporučljivo je da se upoznate sa svim prečicama, za tastaturu i miša. Na ovaj način stičete ogromnu prednost i brzinu u radu, tako da za izvršenje neke operacije ne morate višestruko pozivati menije i kliktati više puta na tastere miša, već su dovoljni jednostruki pritisci na određenu kombinaciju tastera. Zbog svega navedenog, upoznaćemo vas sa najvažnijim prečicama Photoshop-a, a koje smo podelili u nekoliko srodnih grupa:


 • Grupa prečica koja poziva najvažnije opcije menija
  • Ctrl+N – Novi dokument.
  • Ctrl+O – Otvaranje postojećeg dokumenta.
  • Ctrl+W – Zatvaranje dokumenta.
  • Ctrl+S – Snimanje dokumenta.
  • Ctrl+Q – Zatvaranje Photoshop-a.
  • Ctrl+Z – Vraćanje jedan potez unazad.
  • Shift+Ctrl+N – Dodavanje novog sloja (layera).
  • Ctrl+R – Prikaz ili skrivanje lenjira.
  • Shift+Ctrl+W – Zatvaranje svih otvorenih dokumenata.

 • Grupa prečica za pregled grafičkog rada
  • Ctrl+0 – Povećanje vidnog polja do veličine grafičkog rada.
  • Alt+Ctrl+0 – Postavljanje veličine grafičkog rada na 100%.
  • Ctrl+(+) i Ctrl+(+) – Uveličanje i smanjenje zoom-a
  • Space+prevlačenje mišem – Pomeranje uveličane grafike.

 • Grupa prečica za selekciju i premeštanje objekata
  • Ctrl+T – Slobodna transformacija objekata.
  • Ctrl+A – Selekcija svih objekata.
  • Ctrl+D – Poništavanje svih selekcija.
  • Shift+Ctrl+I – Obrnuta (inverzna) selekcija.
  • Marquee alatke+Shift – Dodavanje nove selekcije postojećoj.
  • Marquee alatke+Alt – Dodavanje nove selekcije postojećoj.
  • Shift+prevlačenje mišem – Vršenje selekcije u obliku pravilnog pravougaonika ili kvadrata.
  • Alt+prevlačenje mišem – Vršenje selekcije od centra objekta.
  • Strelice na tastaturi – Pomeranje selekcije za po jedan piksel u određenom smeru.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.