Podešavanje štampanja Web stranica

Ponekad samo surf-ovanje Internetom nije dovoljno; možda ćete poželeti da odštampate neku Web stranicu, u celini ili neki njen deo, ili samo linkove sa stranice. Na žalost, do sada još nije postignuta potpuna konzistentnost u formatiranju web strana, kao recimo dokumenata u Word-u. Zbog ovoga pri štampanju web stranica mogu da nastanu razni problemi, kao što je gubljenje sadržaja stranica zbog prelaska preko margina, gubljenje papira za štampanje samo zbog nekoliko redova, ili štampanje cele stranice kada želite da odštampate samo jedan njen deo. Web stranice sa različitih sajtova, a često i unutar istog sajta, imaju nestandardne formate, koji spajanje sa drugim dokumentima čine vrlo teškim (npr. radi izrade izveštaja).

Na svu sreću, postoje različite alatke koje vam mogu pomoći u štampi. Kao prvo, to su prečice za štampu, u gotovo svim browser-ima. Drugu mogućnost predstavlja Microsoft Office (verzije 97 i 2000), koji u svojim aplikacijama omogućava otvaranje Web stranica, a samim tim i njihovo naknadno uređivanje i štampanje. A na kraju imamo i specijalizovane alatke – programe za štampu web strana.

Korišćenje prečice za štampu u Internet Explorer-u vam može uštedeti vreme i papir, a dobićete korisne informacije na papiru bez obzira da li vam treba cela stranica ili samo neki njen deo. Za štampu pojedinačne Web stranice, izaberite meni „File> Print“ radi pristupa „Print“ dijalog prozoru. Jedna od opcija (check-box „Print table of links“) je i štampanje tabele svih linkova na stranici. Ukoliko potvrdite ovo polje, odštampaćete tabelu sa svim linkovima sa date stranice, sa poljima: naziv i URL. Budite pažljivi sa ovom opcijom, jer data stranica može da ima ogroman broj linkova ka drugim stranicama, pa ćete imati ogromnu tabelu na više stranica. Podešavanje margina, orijentacije papira i ostala podešavanja, vršite preko dijaloga „Page Setup“ koji dobijate izborom menija „File> Page Setup“. Ovde možete podesiti da se štampaju naslovi stranica, datum i vreme štampanja, i to uz pomoć dodatnih parametara komande „Print“. Na primer, da bi odštampali URL u zaglavlju stranice, u Header odeljak upišite „&u“. Takođe, u svako polje možete dodati tekst koji nije vezan za stranicu, na primer naziv kompanije. A isto tako moguća je i kombinacija parametara i teksta, kao na primer:


Stranica &p od ukupno &P

Rezultat ove kombinacije će biti „Stranica x od ukupno y“.

Ukoliko želite da sa web stranice sa frejmovima odštampate jedan ili više frejmova, postavite pokazivač miša unutar datog frejma i kliknite desnim tasterom. Iz kontekstnog menija izaberite „Print“, pa će vam se otvoriti poznati „Print“ dijalog prozor u kome možete da izaberete jednu od tri opcije:

  • As laid out on screen – opcija kojom na papiru dobijamo frejmove baš onako kako su prikazani i u prozoru web čitača.
  • Only the selected frame – ovom opcijom štampamo samo frejm sa koga smo pozvali „Print“ dijalog.
  • All frames individually – štampanje svih frejmova na web stranici, ali svaki od njih ide na posebnu stranicu papira.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.