U trendu

PowerPoint – Ubacivanje grafikona

Veoma često je najbolji način za prezentaciju brojčanih informacija prikaz putem grafikona. Kao što ste već sigurno mnogo puta čuli, „jedna slika govori više nego hiljadu reči“. Većina ljudi mnogo bolje prihvata vizuelni tip informacija, pa je preporučljivo da im što više informacija prezentujete na taj način. PowerPoint, kao paket za kreiranje audio-vizuelnih prezentacija, u sebi poseduje jedan ovakav alat.

Pratite sledeće korake da bi i sami dodali grafikon nekom slajdu. Pronađite slajd kome ćete dodati grafikon i uradite sledeće:


  1. Postavite pokazivač miša – kursor, na mesto gde hoćete da ubacite grafikon.

  2. Pozovite padajući meni „Insert> Chart“ da bi dobili prozor osnovnog grafikona – šablona, koji se može menjati prema vašim potrebama. Izmene ćemo vršiti u izvoru podataka koji je takođe dat u posebnom prozoru.

  3. Kliknite desnim tasterom miša na grafikon i izaberite opciju „Chart Type…“. Ovom opcijom dobijate novi dijalog prozor u kome birate tip grafika koji će se prikazati. Kliknite na neki tip u polju „Chart Type“, a zatim kliknite na podtip određenog tipa grafikona, u desnom polju „Char sub-type“. Na kraju kliknite na „OK“.

  4. Ako ponovo kliknete desnim tasterom na grafik i izaberete opciju „Chart Options“ dobićete mogućnost dodatnog podešavanja grafikona. Na prvoj kartici „Titles“ možete dodati i menjati naslove samog grafikona i pojednih osa. Na kartici „Legend“ podešavate da li će se prikazivati legenda i gde. I na trećoj kartici „Data Labels“ podešavate da li će se prikazati oznake podataka i na koji način. Na kraju kliknite na „OK“.

  5. Sada možete da potpuno formatirate grafikon, podesite: fontove prikaza, boje, pozadinu i dr.

  6. U slučaju da su potrebne promene podataka, jednostavno dvostruko kliknite na grafikon unutar slajda i prećićete u mod za uređivanje (edit mode).

  7. Da bi ste se vratili u sam PowerPoint, dovoljno je da mišem kliknete van grafikona, a unutar datog slajda.

U slučaju da već imamo gotove grafikon, na primer u nekom radnom listu Excel-a, selektujte grafikon koji želite da prikažete na slajdu, kopirajte u Clipboard (prečica Ctrl+C). Potom se vratite u PowerPoint i kliknite na slajd u koji želite da dodate grafikon i pritisnite prečicu na tastaturi Ctrl+V, ili izaberite meni „Edit> Paste“. PowerPoint će na mesto odakle ste pozvali opciju ubaciti grafikon sa vašim podacima iz Excel-a.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.