U trendu

PowerPoint – Višestruki šabloni u verziji 2002/XP (II deo)

Kolekcija sa šablonima može biti dodata prezentaciji na više načina:

 • Metodom Add: Dizajn šablona određenog naziva može biti dodat metodom Add. Pri tome, naziv dizajna mora biti unikatan. Ovaj metod dodaje šablon sa podrazumevanim slide master-om u postojeću kolekciju. Indeks argumentom određuje se lokacija koju će šablon zauzeti unutar kolekcije. Ukoliko je izostavljen, uvek će se locirati na kraj kolekcije. Takođe, možete koristiti AddTitleMaster metod radi dodavanja title master-a u ovaj šablon:

  Sub AddADesign()
  ActivePresentation.Designs.Add
  DesignName:="ABlankDesign", Index:=1
  ActivePresentation.Designs(1).AddTitleMaster
  End Sub

 • Metodom Clone: šablon može biti kloniran metodom Clone. Kloniranje odgovara procesu kreiranja kopije već postojećeg šablona unutar kolekcije Designs.

  Sub CloneADesign()
  Dim CloneDesign As Design
  With ActivePresentation
  Set CloneDesign = .Designs.Clone(.Designs(1))
  CloneDesign.Name = „Sablon_dizajn“
  End With
  End Sub

 • Metod Load: Ovaj metod se koristi za ubacivanje eksternog šablon fajla (ekstenzije *.pot) u Designs kolekciju. Sve dok nije obezbeđen indeks argument, novi šablon će biti dodat na kraj kolekcije (kao u narednom primeru):

  Sub LoadADesign()
  ActivePresentation.Designs.Load "C:SabloniMojSablon.pot"
  End Sub

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.