PowerPoint XP – Animacione šeme

Sa novom verzijom PowerPointa, verzijom XP ili 2002, dolaze nam i novi ugrađeni animacioni efekti. Kao dodatnu stvar, nova verzija obezbeđuje i tzv. animacione šeme.

Animacione šeme će vam omogućiti da primenite prethodno pripremljene animacione i tranzicione efekte na vašu celokupnu prezentaciju, i to odjednom. Naravno, ovo može biti urađeno i na drugoj osnovi, slajd po slajd.

Kada želimo da primenimo određenu animacionu šemu, prilagođenu ciljanom auditorijumu, u pomoć nam priskače specijalni task pane sa animacionim šemama.

Najbolji deo ove mogućnosti predstavlja to što možete da dodajete, tj. modifikujete i distribuirate samostalne animacione šeme. Sve animacione šeme smeštene su u jedan read-only fajl (quikanim.ppt), koji je lociran na sledećoj putanji (ova putanja zavisi od vaše instalacije Offica):


C:Program FilesMicrosoft OfficeOffice101033

U svojoj osnovi ovo je običan PowerPoint fajl, tako da ga direktno možete otvoriti u PowerPointu. Međutim, najbolje bi bilo da uklonite obeležje read-only pre nego što otvorite fajl. Krucijalnu stvar predstavlja praćenje strukture prezentacije, u toku preuređivanja, kako se ne bi dogodile greške kada koristite animacione šeme. Ovaj svojevrstan fajl-prezentacija strukturiran je na sledeći način:

  • Svaka animaciona šema poseduje dva slajda.
  • Prvi je za naslovne slajdove, a drugi za nenaslovne slajdove.
  • Naslov slajda predstavlja kategoriju kojoj pripada šema, a telo slajda predstavlja naziv animacione šeme.

Prema tome, animacione šeme primenljive su samo na naslove slajdova (title) i tela slajdova (body). Kada dodate nove animacione šeme, možete snimiti fajl i zatvoriti ga. Zatim pozovite task pane sa animacionim šemama i videćete izlistanu novu, korisnički definisanu animacionu šemu. Možete slobodno distribuirati šeme, međutim, na ciljnom računaru može postojati samo jedan quikanim.ppt. Zato pazite da ne prepišete tuđe, postojeće animacione šeme.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.