Pristup serveru sa udaljene lokacije 6: RRAS i Offline Folders

Routing and Remote Access Service (RRAS) je Windows 2000 alat koji podržava bezbedne Virtual Private Network (VPN) veze sa klijentima povezanim na Internet. Korisnici sa pristupom sa udaljene lokacije koji koriste Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) ili Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP) klijentski softver, mogu da ostvare veze bezbedne od upada sa lokalnom mrežom (LAN) svoje kompanije koristeći RRAS server. Kada se korisnik poveže i identifikuje, njegova mašina dobija iste mogućnosti kao da je neposredno povezana u mrežu, mada često na značajno nižim brzinama. Dakle, moguće je korišćenje mapiranih mrežnih diskova, Network Places iz Windows Explorer-a, Universal Naming Convention (UNC) putanja, kao i URL putanja za pristup bilo kom serveru unutar lokalne mreže kompanije, uključujući i file servere, print servere, web servere, e-mail servere, database servere i terminal servere.

U ovom slučaju, korisnici sa udaljenim pristupom moraju imati aplikacije koje su im potrebne instalirane i na svojim radnim stanicama. Kada rade sa fajlovima, imaju dve mogućnosti: mogu direktno otvarati fajlove sa servera, što je pogodno kada im stoji na raspolaganju veza propusne moći dovoljne da se fajl otvori u razumnom vremenskom intervalu, te dovoljno stabilna da se ne prekine dok je fajl otvoren, a druga mogućnost je da koriste PPTP ili L2TP protokole za kopiranje fajla na udaljenu radnu stanicu, što je bolje ukoliko na fajlu treba da rade offline, ili je fajl isuviše velik u poređenju sa kapacitetom veze. U drugom slučaju, kopiranje fajla sa servera na radnu stanicu je moguće obaviti u pozadini, odraditi posao na njoj i po završenom poslu opet iskopirati fajl na server.

Windows 2000 Offline Folders automatski vrše sinhronizaciju lokalnih kopija fajlova sa originalima sa servera. Kada korisnik označi da bi na nekom mrežnom fajlu ili folderu želeo da radi na svojoj radnoj stanici i u offline režimu, Windows 2000 kopira fajl ili folder na lokalni kompjuter i, posle toga, održava ga usklađenim sa originalom sa servera. Ova mogućnost čini offline rad na fajlovima vrlo jednostavnim, a za svoje funkcionisanje koristi ili VPN vezu ili lokalnu (LAN) vezu (ukoliko korisnik svoj laptop donese u kompaniju).

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.