U trendu

„Saveti i trikovi“ u Word-u (1)

Ma koliko dugo koristili Word (ili neki drugi program), uvek se nađe poneka sitnica i novina koju nismo znali ili jednostavno nismo mislili da njena primena ima znatnih efekata. Zbog toga nije na odmet da se malim savetima podsetimo nekih "poteza" u Word-u, a oni kojima dosad nisu bili poznati imaju priliku da procene hoće li ih koristiti.
Naučite da koristite Undo ako ste napravili grešku u kucanju teksta ili nešto pogrešno izbrisali. Logično je da u tim slučajevima nećete ponovo kucati tekst, već ćete ga vratiti na stari oblik izborom opcije Undo u Edit meniju. Većina verovatno koristi tu opciju, ali se ona još brže može aktivirati s tastature. Jednostavno pritisnite Ctrl+Z i greška će se ispraviti.
Koristite češće opciju Save dok radite u Word-u. Verovatno za tu svrhu koristite dugme Save u Standard toolbar-u. Isto ćete postići direktno s tastature pritiskom na tastere Ctrl+S. Ipak, ako vam se dešava da na to zaboravite, pa često ostajete bez delova dokumenta u čiju ste izradu uložili dosta truda, možda bi bilo bolje da podesite automatsko pamćenje dokumenata u određenom ritmu. U tom slučaju otvorite Tools meni, zatim Options, pa Save i aktivirajte opciju Save AutoRecovery Info Every. Tu možete po sopstvenoj želji, u intervalu od 1 do 120 minuta, izabrati vreme pamćenja svojih dokumenata.
Brzo prelazite na početak i kraj dokumenata korišćenjem tastature. Na početku ćete se naći pritiskom na tastere Ctrl i Home, a na kraju pritiskom na Ctrl i End.
Otvarajte Menu i birajte komande s tastature pritiskom na taster Alt i početno slovo odgovarajućeg menija (F za File meni, E za Edit, V za View). Tako ćete, na primer, izborom tastera Alt i F otvoriti meni File, a ako pritisnete Alt, F i P, otvoriće se odmah prozor Print, koji se nalazi u File meniju.
Selektujte blok teksta. Tekst se obično selektuje na četiri načina. Prva mogućnost je korišćenje miša, kojim se klikne na početak i zatim se miš povlači do kraja teksta koji želite da selektujete. Druga mogućnost je da se pritisne taster Shift, a zatim tasterima sa strelicama bira tekst. Treća mogućnost je da se najpre selektuje reč, zatim pritisnu tasteri Ctrl i Shift i strelicama za levo ili desno odabere deo tekst, dok je četvrta mogućnost korišćenje tastera Shift i miša. Najzgodnija je i najjednostavnija, po nama, druga varijanta.
Selektujte reč dvostrukim klikom na nju. Ako iza reči odmah sledi razmak, on će se automatski selektovati takođe, ali znaci interpunkcije neće.
Selektujte rečenicu pritiskom na taster Ctrl i klikom bilo gde u rečenici.
Selektujte paragraf (pasus) tako što ćete tri puta kliknuti bilo gde u odabranom pasusu. Takođe, možete postaviti kursor na levu marginu pasusa dok ne dobije oblik strelice usmerene u desno. Tada dva puta kliknite mišem i selektovaćete ceo pasus.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.