Skrivene funkcije mobilnih telefona

U mrežama mobilne telefonije postoji mnoštvo kodova zahvaljujući kojima upućeni mogu da pristupe skrivenim funkcijama svojih mobilnih telefona. Ovim malim trikovima se rad mobilnog telefona može optimizovati i prilagoditi vašim pravim potrebama. U sledećem ciklusu članaka ćemo vam predstaviti GSM-kodove i objasniti kako se oni koriste.

GSM-kodovi potiču iz vremena nastanka digitalne mobilne telefonije. Telo nadležno za standarde u domenu telekomunikacija ETSI (European Telecommunications Standards Institute) je, pored transmisione tehnike i drugih tehničkih osobina GSM-mreža, utvrdilo i specijalne kodove kojima se može upravljati pojedinim funkcijama u mreži. Pošto je većina ovih funkcija danas dostupna preko opcija u meniju mobilnih telefona, korisnici se samo još u izuzetnim prilikama sreću sa GSM-kodovima. Ipak je onome ko, na primer, u svoj mobilni telefon tri puta za redom unese pogrešan PIN i danas potreban GSM-kod za otključavanje SIM-kartice. Jedan od takvih klasičnih GSM-kodova je sekvenca za otključavanje, koja glasi: * * 05 * PUK * novi PIN * novi PIN # (razmaci su uneti samo radi lakše čitljivosti).

Dakle, funkcijama modernih mreža, kao što su: signalizacija da je u toku razgovora stigao novi poziv, prebacivanje između dva istovremena sagovornika, preusmeravanje poziva, slanje broja telefona sa koga se vrši poziv i drugo, kod savremenih mobilnih telefona se može upravljati preko menija, pa se nameće pitanje, zašto bi se onda, recimo, preusmeravanje poziva aktiviralo komplikovanim kodom: * * 67 * željeni broj #, umesto da se koristi za to predviđena opcija menija?

Najveću praktičnu korist GSM-kodovi pružaju onda kada se unesu u imenik mobilnog telefona. Tako se često korišćena preusmeravanja poziva, na primer, mogu jednostavno uprogramirati u mobilni telefon ili eventualno pridružiti uz neki taster za brzo biranje. Zavisno od situacije, onda možete svoje pozive preusmeriti na svoju kućnu telefonsku sekretaricu, firmu ili mrežnu „govornu poštu“ (voice mail) samo jednim pritiskom na taster, bez suvišnog lutanja po meniju.

Može se desiti i da sa svog privatnog mobilnog telefona zovete svoju firmu, a da pritom želite da izbegnete da se vaš broj telefona pojavi na šefovom displeju. Jasno je da ako on zapiše vaš broj ili ga snimi na svom mobilnom telefonu, ubuduće nećete biti pošteđeni poslovnih poziva u ma koje doba i ma gde se nalazili. Rešenje je da se sekvenca za pojedinačni prekid slanja ličnog broja telefona (# 31 #), snimi u imeniku ispred broja vaše firme. GSM-mreža će razumeti ovu komandu, prilikom poziva neće slati vaš broj primaocu i vaša privatnost će ostati očuvana.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.