SQL- Kreiranje baze i tabela

U ovom prilogu ćemo objasniti postupak kreiranja jedne baze podataka i pripadajućih tabela. Ovo je moguće uraditi pomoću SQL jezika, jer on pored svojih primarnih funkcija za manipulaciju podacima (SELECT, INSERT, UPDATE…), poseduje i funkcije za definisanje podataka. Jezici koji imaju i ovu mogućnost pripadaju DDL (Data Definition Language) grupi jezika – jezika za definisanje podataka.

Prvo što treba da uradimo je da kreiramo bazu podataka. Ova operacija ide od jednostavne do vrlo složene, sve zavisi od vaših potreba. Gotovo svi savremeni sistemi za upravljanje bazama podataka sadrže i komponentu za grafičko kreiranje i manipulaciju podacima. Kod njih, skoro sve operacije možete da uradite pomoću miša, naravno iza ovakvih alata stoje SQL instrukcije. Ali, mi nećemo koristiti te alate, već ćemo sve operacije vršiti zadavanjem tekstualnih SQL instrukcija. Sintaksa SQL instrukcije za kreiranje baze podataka je sledeća:


CREATE DATABASE naziv_baze_podataka;

Ova instrukcija, ali i ostale SQL instrukcije, se razlikuju od sistema do sistema (za upravljanje bazama podataka). Većina sistema ima sopstvene ekstenzije SQL-92 standarda. Mi ćemo za primer kreirati jednu bazu podataka i to u Microsoft SQL Server okruženju.

Uzmimo npr. da treba da statistički da pratimo učinak jedne odbojkaške ekipe pomoću baze podataka. Za početak kreiraćemo prvo samu bazu podataka:


CREATE DATABASE statistika;

A zatim ćemo kreirati i jednu tabelu u kojoj ćemo pratiti učinak igrača pojedinačno. Tabelu ćemo nazvati „Igrač“ (igrac) i sastojaće se od sledećih polja (tipova entiteta):
  • ime igrača (ime)
  • broj uspešnih servisa (servis)
  • broj uspešnih blokova (blok)
  • broj uspešnih smečeva (smec).
A evo i same SQL instrukcije:


CREATE TABLE igrac (
ime char(20),
servis numeric,
blok numeric,
smec numeric);

Zapazite da prilikom definisanja polja moramo definisati i tip podatka za dati tip entiteta. Tipovi podataka i njihove osobine variraju od sistema do sistema. Mi smo u primeru naveli tipove podataka vezane za MS SQL Server, a to su dva tipa:
  • karakter tip podataka – char (npr. kod Oracle sistema isto – char)
  • numerički tip podataka – numeric (npr. kod Oracle sistema – number).

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.