U trendu

Šta je ISDN?

ISDN je skraćenica od naziva „Integrated Services Digital Network“, što znači „digitalna mreža integrisanih usluga“. ISDN predstavlja skup usluga, pristupne opreme i standarda pristupa fiksnoj digitalnoj telekomunikacionoj mreži. ISDN možemo shvatiti kao digitalnu nadgradnju postojećih telefonskih linija, a njegove prednosti su: dve nezavisne linije visokog kvaliteta, mnogo veća brzina protoka podataka sa Internetom i mnoge druge.

Sa tehničke strane gledano, jedna ISDN linija se sastoji od kanala, pri tome postije dve vrste kanala:

  • B (bearer – nosilac) kanal, brzine prenosa 64 kbps, koji služi za prenos podataka.
  • D (data – informacioni) kanal, brzine prenosa 16 ili 64 kbps, a služi za uspostavljanje, održanje i prekid veze.
Prva vrsta B kanali, mogu se koristiti totalno razdvojeno, kao samostalne obične telefionske linije.

Osim prethodne podele i sam ISDN se deli na dve vrste:

  • Osnovni priključak (Basic Rate Access – BRA), koji se sastoji od 2 B i jednog D kanala, ukupne brzine 128+16 kbps.
  • Primarni priključak (Primary Rate Access – PRA), koji se sastoji od 30 B i jednog D kanala, ukupne brzine 1920+64 kbps.
Osnovni priključak je namenjen pojedinačnim korisnicima, domaćinstvima i manjim firmama kao zamena za običnu telefonsku liniju. Pošto poseduje 2 B kanala, moguća je istovremena upotreba Interneta preko jednog kanala (64 kbps) i telefoniranje ili korišćenje telefaksa preko drugog B kanala. Pored toga, moguće je istovremeno korišćenje oba B kanala za krstarenje Internetom (64+64 kbps).
Primarni priključak je usluga namenjena za velike korisnike, onima kojima je potrebno više linija ili brži link prema Internetu. Ovaj priključak, recimo, koriste neki od domaćih Internet provajdera i neke od mnogobrojnih kompjuterskih igraonica.

Za sam pristup Internetu preko ISDN-a, potrebno vam je sledeće:

  • ISDN linija.
  • ISDN Terminal Adapter (TA, ISDN modem), tj. uređaj koji kao i modem, služi za prenos podataka. Razlika je u tome što modem digitalne signale iz kompjutera pretvara u analogne (modulira), a TA ovu konverziju ne mora na čini, jer je ISDN digitalna linija. TA se kao i modem priključuje (kao eksterni uređaj preko serijskog ili USB priključka) ili ugrađuje u samo kućište kompjutera (kao interna PCI kartica).
  • Korisnički nalog kod nekog od Internet provajdera
ISDN pristup Internetu možete ostvariti preko jednog ili dva B kanala (multilink). U zavisnosti od verzije i softvera terminal adaptera, moguće je podesiti i način spajanja i korišćenja drugod B kanala. Kada se spajate na Internet preko običnog modema i telefonske linije, postignuta brzina prenosa podataka zavisi od mnogo činilaca. Tako da se trenutno, i najbržim modemima (56k) retko može postići brzina od 56.000 bps. Najčešće je ona između 33.000 i 45.000 bps. Da napomenemo i da se brzine prenosa snižavaju u slučaju pojave smetnje i šumova na linijama, tako da su stvarne brzine prenosa daleko ispod nominalne od 56 kbps. Za razliku od toga ISDN linije uvek prenose deklarisanih 64 ili 128 kbps, i pored toga, vreme potrebno za uspostavljanje veze je mnogo manje – 2 do 3 sekunde.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.