U trendu

Šta su Bulovi izrazi i kako ih koristiti prilikom pretrage?

Prilikom postavljanja upita pretraživaču, treba znati da sistem obično prepoznaje tri načina korišćenja Bulovih operatora:

  1. Potpuno Bulov, gde se operatori AND, OR i NOT unose velikim slovom
  2. Primenjeni Bulov, gde znak plus (+) predstavlja AND, znak minus (-) predstavlja NOT, a nepostojanje znaka tretira se kao OR
  3. Tekstualni opis delovanja operatora (napredno pretraživanje):
    • sve reči (AND)
    • bilo koja reč (OR)
    • ne sme sadržati (NOT)

Povezivanje različitih delova upita AND/AND NOT operatorom

Složen upit sastoji se od nekoliko (preporučuje se da bude najviše tri) jednostavnijih upita, tj. upita u kojima se primenjuje samo jedno od pravila, tj. tehnika pretraživanja. Takav upit se postavlja radi dobijanja rezultata, tj. dokumenata koji sadrže sve komponente, tj. delove. Kako bi se takvi delovi povezali, treba koristiti operator AND.

Primer: (mladic OR momak) AND (pesnik) AND (izdavac)

Očita je potencijalna mogućnost velikog sužavanja mogućih rezultata pretraživanja.

U slučaju povezivanja gorenavedenog složenog upita AND NOT operatorom: (mladic OR momak) AND (pesnik) AND (izdavac), rezultat pretraživanja bilo bi polje naziva “mladic OR momak” koje je van preseka s poljima “pesnik” i “izdavac“. I u ovom je slučaju evidentno potencijalno smanjenje broja pronađenih rezultata.

Upotreba sinonima uz pomoć OR operatora

Ukoliko niste sigurni da su ključne reči koje ste upotrebili u upitu baš one koje tražite u dokumentima koje će dati pretraga, preporučujemo vam da unos za pretragu proširite upotrebom operatora OR i dodavanjem sinonima prve reči, kako biste u rezultatima pretrage dobili dokumente u kojima se pominje ma koja od reči koje ste naveli. Primera radi, ukoliko u polje za pretragu ukucate ‘mladic OR momak’, u pretrazi ćete dobiti rezultate u kojima se pominje reč ‘mladic’, ali i rezultate u kojima se pominje reč ‘momak’.

Ukoliko upotrebljeni sinonimi ne daju zadovoljavajuće rezultate ili se ne mogu pronaći, upit treba spustiti stepenicu niže u strukturi informacija koje se odnose na traženi pojam.

Tako, na primer, ukoliko na Internetu želimo da pronađemo pticu pevačicu koju smo videli u parku, ključne reči u unosu za pretragu ne moraju opisivati pticu pevačicu. Umesto toga, u upit možemo uneti nazive poznatih ptica pevačica (npr. češljugar, senica..).

Ili, ukoliko želimo detaljne informacije o nekoj neidentifikovanoj životinji iz porodice mačaka, u upit možemo uneti reči: panter, lav, tigar.

Na taj način ćemo u rezultatima pretrage dobiti ključne reči – sinonime koji nam mogu pomoći pri kreiranju upita. Tako formulisani upiti mogu nas dovesti do pronalaska specijalizovane web lokacije na kojoj je lako pronaći i informacije o željenom pojmu.

Treba imati na umu i karakter informacije koja se traži jer, ukoliko želimo da pronađemo književna dela u kojima se pojavljuje npr. lik lava, najbolji sinonim je “kralj životinja”.

Sinonime bi trebalo koristiti samo za ključne reči koje predstavljaju središte upita, koje su najbitnije, a pri odabiru sinonima od pomoći mogu biti i rečnici sinonima, rečnici stranih reči i sl.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.