Ubrzavanje modema (II deo)

Novi V.92 standard povećava i brzinu ka serverima, tj. „upload“ brzinu, i to za nekih 30% – sa oko 33,6Kbps na oko 48Kbps. Takođe, kod ovakvih modema povećana je i upotrebljivost – V.92 podržava i Call Waiting, tako da ako korisnik surfuje Internetom, može dobiti signal o dolazećem glasovnom pozivu, a potom može odlučiti da li će se javiti i prekinuti vezu sa Internetom, ili će taj poziv ostaviti „na čekanju“ neko vreme. Naravno, u našim uslovima ovo važi samo ako se nalazite na potpuno digitalnoj centrali, za šta su šanse oko 30%.

Pre nego što počnemo sa samim podešavanjima, potrebno je da saznate kako vaš modem trenutno radi i kakve su mu performanse. Za testiranje modema postoje razni softverski paketi, ali najbolji test predstavlja pristup specijalnim Internet test stranicama, kao što je na primer: http://homepage.eircom.net/~leslie/testpage.htm ili http://www.pcpitstop.com/internet/pinger.asp gde se nalazi najbolji test za zagrižene igrače mrežnih igara. Nakon testa, na ovim stranicama ćete dobiti detaljni izveštaj o rezultatima, koji sadrži sve bitne podatke vezane za transfer. Posle podešavanja ponovo ćete posetiti ove stranice, i upoređivanjem možete videti eventualno poboljšanje.

Nakon testa, spremni smo za prvo podešavanje koje se odnosi na portove. Proverite da vaš modem nije podešen na nižu brzinu transfera. Otvorite „Control Panel“ i dvostruko kliknite „System“, pa pređite na karticu „Device Manager“. Locirajte modem, te dvostruko kliknite za „odmotavanje“ liste, pa onda ponovo kliknite na vaš modem. Na kartici „Modem“, proverite da li je parametar „Maximum speed“ podešen na najveći mogući – tipično 115000bps. Kliknite na karticu „Connection“, a zatim i dugme „Advanced“ pa utvrdite da vaš modem koristi hardversku kontrolu toka saobraćaja (hardware flow control). Potvrdite i opciju „Use error control“, a zatim i „Compress data“ kojom omogućavate veći protok na istim brzinama. Vratite se jedan nivo više i kliknite dugme „Port Settings“, pa u novom dijalogu, oba klizača prevucite na krajnju desnu stranu.

Ukoliko i dalje koristite Windows 95, poboljšanja možete postići i podešavanjem TCP/IP parametara – Windows 98 i Me automatski vrše podešavanja na optimalne vrednosti. Najbolji način za optimizaciju TCP/IP parametara predstavlja korišćenje softvera, koji će sve to završiti za vas. Postoji veliki broj ovih programa, a najpoznatiji su iSpeed (http://www.hms.com/) i EasyMTU (http://easymtu.tripod.com/). Oba ova programa su kvalitetni freeware paketi.

Neki od Internet provajdera obezbeđuju i proxy servere koji ubrzavaju krstarenje Internetom. Potrebno je samo da rekonfigurišete vaš web browser kako bi ova mogućnost bila uspešno iskorišćena. Kod vaših provajdera proverite detalje oko podešavanja proxy servera, a zatim kliknite desnim tasterom na ikonicu Internet Explorer-a na desktopu i izaberite opciju „Properties“. Pređite na karticu „Connections“ i kliknite dugme „Settings“. U novom dijalogu potvrdite polje „Use a proxy server“, pa zatim kliknite dugme „Advanced“ – ukucajte odgovarajuće adrese dobijene od provajdera. Na kraju kliknite „Ok“ i „Apply“. Nakon svih ovih podešavanja, ponovo istestirajte vašu Internet vezu.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.