U trendu

Visual Basic – Uvod u multimediju

Danas je veoma mali broj aplikacija koje nemaju bar neki zvučni efekat – bilo da je to običan „beep“ zvuk ili zvuk CD kvaliteta kao pozadinska muzika u 3D igrama. Pokazaćemo vam kako da dodate zvuk u vaše aplikacije sa samo jednom linijom koda.

Naravno, za početak, najlakši put da vaša aplikacija postane malo „bučnija“ je upotrebite poznatu Beep komandu. Kada koristite ovaj kod, zaposlićete standardni zvučni sistem ili samo PC speaker. Ukoliko želite da na najlakši način privučete pažnju u vašoj aplikaciji, „beep“ je odgovor.

Duboko unutar Windows sistema leži DLL biblioteka (Winmm.dll) koja sadrži funkcije koje kontrolišu Windows zvučne uređaje. Koristeći API možete iskoristii sve prednosti ove biblioteke i „odsvirati“ wav fajl sa samo jednom linijom koda. Naravno, ukoliko ne želite da koristite API u Visual Basic-u postoji miltimedija kontrola (MCI) koja sadrži sve najvažnije funkcije u jednoj ActiveX kontroli. Ali zašto koristiti ovu kontrolu kada direktno možete pozvati API, i izbeći nepotrebno korišćenje kontrole koja opterećuje aplikaciju.

Sada ćemo kreirati jednostavnu aplikaciju koja će „odsvirati“ Microsoft zvuk prilikom pritiska na dugme. Startujte Visual Basic i otvorite novi projekt, a zatim dodajte modul u projekt i otvorite code prozor. Dodajte sledeći kod u sekciju deklaracija:

Declare Function sndPlaySound Lib „winmm“ Alias „sndPlaySoundA“ (ByVal lpszSoundName As String, ByVal uFlags As Long) As Long

Public Const SND_SYNC = &H0 “ sinhroni zvuk (default)
Public Const SND_ASYNC = &H1 “ asinhroni zvuk
Public Const SND_LOOP = &H8 “ ponavlja zvuk sve do next

Potom, idite u design view i dodajte jedno komandno dugme na formu, i sledeći kod dodajte u sekciju Command1_Click događaja:

Call sndPlaySound(ByVal „c:windowsmediaThe Microsoft Sound.wav“, SND_ASYNC)

Naravno, možete dodati bilo koji zvuk tj. promeniti putanju do zvučnog fajla. Pokrenite program i kliknite dugme, upravo ste kreirali multimedijalnu aplikaciju.

U slučaju da ne čujete zvuk, izvršite sledeće provere:

  • Da li zvučni fajl uopšte postoji na disku?
  • Da li ste uključili zvučnike i dovoljno pojačali zvuk?
  • Da li vaš zvučni sistem podržava wav zvukove?
  • Da li ste dobro napisali deklaraciju u modulu?

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.