Word 2002 – Panel „Reveal formatting“

Opciju „Reveal formatting“ upoznali smo još u Word-u 6.0, preko prečice „Shift+F1“ i naknadnog klika na neki deo dokumenta, kojom smo dobijali sve informacije o formatu datog pasusa, u vidu velikog Screen Tip-a. U pređašnjim verzijama nije bilo mogućnosti da dobijete ovako podrobnu informaciju, u trenutku kada radite na dokumentu (kucate tekst). Zato je u novoj verziji Word-a došlo do promene u ovom domenu, pa sada ovakav vid informacija zauzima jedan ceo panel Task Pane-a.

Osim direktnog izbora „Reveal formatting“ Task Pane-a, ostala je i mogućnost da isti panel dobijete prečicom „Shift+F1“. Jednostavno pritisnite ovu kombinaciju tastera i kliknite u dokument, odmah potom će se prikazati i Task Pane „Reveal formatting“ sa detaljnim informacijama o datom segmentu teksta, plus informacija o formatiranju trenutne sekcije dokumenta. Lista formatiranja za svaku sekciju se otvara klikom na znak plus (+), odnosno kombinacijom „Ctrl+strelica levo/desno“, svaka tema u listi predstavlja link ka odgovarajućem dijalog prozoru za podešavanje.

Pored toga što imamo direktan pregled formatiranja, aktiviranjem opcije – polja „Distinguish style source“ takođe možete videti koji deo formatiranja se primenjuje od izabranog stila. Biće prikazani samo oni atributi gde imamo razliku između trenutnog formatiranja i stila na kome je zasnovano dato formatiranje.

Gornji deo panela je rezervisan za opciju upoređivanja dva dela teksta. Potrebno je da potvrdite polje „Compare to another selection“, pa da selektujete neki drugi deo teksta. Videćete listu svih atributa u kojima se dva dela teksta razlikuju, i to sa dve stavke sa obe strane. Sa leve strane znaka „->“ nalazi se formatiranje originalnog tela teksta, a na desnoj strani deo teksta sa kojim upoređujemo original. I na kraju, još jedna korisna opcija je prikaz nevidljivih formatirajućih oznaka, koji se poziva potvrdom polja „Show all formatting marks“. Ova opcija je analogna dugmetu „Show/Hide formatting marks“ koje se nalazi na Standard paleti alatki.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.