Word – Datumi u tabelama

Evo jednog zanimljivog Word trika. Naime, često će vam zatrebati da u tabelama u prvoj koloni, umesto rednih brojeva, koristite datume. Ovakve tabele su pogodne za predstavljanje nekih vremenskih rasporeda, pregleda i planova. Problem se sastoji u tome što ručno morate da unosite datume u svaki red prve kolone. Naravno, i ovaj problem se može prevazići, ali zaobilaznim putem pošto Word u funkciji „Bullets and Numbering“ nema mogućnost ubacivanja datuma.

Pratite sledeće korake da bi dobili datume unutar tabela:

  1. Pokrenite Word i izaberite meni „Table> Insert> Table“, radi formiranja tabele. U polje „Number of columns“ unesite najmanje jednu kolonu, a u donje polje postavite da recimo tabela ima desetak redova (rows). Kliknite na „OK“.
  2. Selektujte prvu kolonu i kliknite na dugme „Numbering“ na paleti „Standard“.
  3. Ponovo izaberite kolonu sa rednim brojevima, te izaberite meni „Format> Bullets and Numbering“.
  4. U novootvorenom dijalog okviru „Bullets and Numbering“ kliknite na dugme „Customize“.
  5. Sada dolazimo na ono glavno, ukoliko želite da počnete sa datumima od recimo januara, u polje „Number format“ unesite „1.2001“ i to odmah sa desne već postojećeg brojača „1.“. Sadržaj polja bi trebao da bude ovakav:


    1.1.2001

  6. Kliknite na „OK“.
Nakon ove „operacije“ trebali bi da dobijete situaciju kao na slici. Na ovaj način ćete veoma ubrzati unos datuma u tabele, a i izbećićete moguće greške. Moraćete samo da kod svakog novog meseca restartujete brojače i da u polje „Number format“ unesete novi mesec; tako da ćete za februar uneti „2.2001“.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.