Word – Funkcija za generisanje teksta

Kada radite na izradi dugačkih i složenijih dokumenata kao što su npr. diplomski ili specijalistički radovi, preporučujemo da skicirate osnovu olovkom na papiru. Ovaj svojevrsni šablon treba da poseduje sve ono što će posedovati i budući dokument, a to su zaglavlje i podnožje, logotipi, razne sličice i generalno skicirani stilovi za pasuse. Ono što želimo da istaknemo ovim prilogom je kako postići i isplanirati na pravi način upotrebu grafike na stranicama.

Kod smeštanja slika, grafike ili drugih objekata na stranicu jako je bitno kako će se tekst "omotavati" oko slike, tj. kako će biti raspoređen. Ovo je malo teže simulirati na papiru, ali na svu sreću Word poseduje funkciju kojom možemo da simuliramo raspoređivanje teksta oko objekata. Radi se o funkciju RAND( ), koja će nam pomoći u brzom generisanju sadržaja teksta kako bismo stekli uvid kako će tekst biti raspoređen oko objekta.

Korišćenje ove funkcije ide sledećim koracima:

  1. Postavite tačku umetanja (kurzor) na poziciju od koje želite da startuje generisanje teksta.
  2. Upišite tekst: Rand( ), pa zatim pritisnite taster Enter.
  3. Ukoliko izostavite parametre funkcije, tj. ostavite prazne zagrade, Word će automatski generisati i ispisati tri pasusa, od kojih svaki sadrži po tri iste rečenice. Rečenice su vam sigurno poznate, ukoliko ste na svom sistemu ikad pregledali instalirane fontove:


    The quick brown fox jumps over the lazy dog.

  4. Ukoliko imate više grafičkih objekata na stranici a želeli biste da svuda oko njih rasporedite tekst, možete upotrebiti veći broj pasusa i rečenica navođenjem parametara funkcije. Funkciju Rand( ) ćete tada pisati na sledeći način:


    Rand (4,2)

    Ovako napisanom funkcijom nalažete Word-u da generiše četiri (4) pasusa, sa po dve (2) rečenice.


Nakon zadavanja ove funkcije dobićete situaciju sličnu ovoj na slici, te možete steći pravi uvid u budući izgled vaših dokumenata.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.