Word – Inicijalna slova na početku pasusa

Verovatno ste čitajući magazine susretali sa velikim, stilizovanim slovima, kojima započinju pasusi ili članci. Ovakva slova koja su veća od ostalog teksta, i zauzimaju tri do pet linija teksta zovu se Inicijali ili inicijalna slova. Inicijali ne moraju obavezno da budu samo jedno slovo, moguće je da inicijalna bude i cela reč.

Evo kako da dobijamo inicijale u MS Word-u:

  • Ako već imate neki dokument, postavite kurzor u pasus u koji želite da dodate inicijal. Slovo koje će predstavljati inicijal je sastavni deo pasusa.
  • Sa padajućeg menija izaberite „Format -> Drop Cap“. Dobićete dijalog prozor „Drop Cap“(kao na slici).
  • U sekciji „Position“ selektujte opciju „Dropped“ ili „In margin“, jednostavnim klikom na okno. Ako izaberete „In margin“ inicijal će biti uvučen u margine pored datog pasusa, a opcijom „Dropped“ dobijamo redovan inicijal uvučen u pasus, koji prekriva tri, četiri reda. U koliko želimo da uklonimo inicijal izabraćemo opciju „None“.
  • U sekciji „Options“ vršimo podešavanja samo inicijala. Preko padajuće liste „Font“ biramo odgovarjući font za inicijal, preporučljivo je da on bude različit od fonta pasusa. Obično se koristi serifni font ako je pasus u bezserifnom fontu, i obrnuto.
  • U polju-brojaču „Lines to drop“ unosimo koliko će linija teksta da prekriva inicijal.
  • I poslednje polje, „Distance from text“, služi za određivanje koliko će rastojanje biti između našeg inicijala i teksta pasusa. Preporučljivo je da, ako vam je inicijal tanjeg i višeg fonta izaberete veće rastojanje.
Šta se u stvari dešava kada ubacimo inicijal? Pa, inicijal nije ništa drugo do jednog slova koje je umetnuto u okvir za tekst. Kao i svi okviri, možemo ga pomerati po radnoj površini i menjati mu veličinu. I još jedna napomena, ako želite da vam cela reč bude inicijalna, postavite kurzor u tekst okvir i otkucajte željenu reč.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.