Word – Izrada biografije (CV)

U slučaju da ste preko Interneta tražili posao sigurno ste zapazili da svi traže vašu biografiju tj. Curriculum Vitae (CV). Sadržaj CV se često veoma razlikuje u zavisnosti od posla. U ovom tekstu ilustovaćemo vam kako da u Word-u napišete svoj CV, koji će biti opšteg karaktera.

U našem CV-ju postoje tri osnovna dizajn elementa, i njih ćemo kreirati u „Headers and Footers“ delu Word-a. Otvorite novi dokument i izaberite meni „File->Page Setup“ radi podešavanja margina. U dijalog prozoru unesite sledeće vrednosti: gornja margina 5 cm, donja 3 cm, i leva i desna po 3 cm. Sada idite na meni „View->Header and Footer“, da biste otvorili kontrolu zaglavlja i podnožja. Na ekranu vam se pojavljuje i paleta sa odgovarajućim alatima za formatiranje „Header-a and Footer-a“. Ovi elementi će nam poslužiti da u njih postavimo osnovni šablon gde će biti ime, prezime i drugi detalji. Prednost ovog načina je u tome što će se ti podaci pojavljivati na svakoj strani. Ovde ćemo se poslužiti „Text box“ elementima, ali pre toga ćemo pozvati paletu sa odgovarajućim alatima,“View->Toolbars->Drawing“. Izaberite „Text Box“ alat i pozicionirajte ga unutar Header-a, kliknite desnim tasterom na ivičnu liniju i izaberite „Format Text Box“ opciju. Izaberite „Fill“ karticu i izaberite crnu boju, te ukucajte tekst a boju fonta promenite u belu. Unutar Text box-a centrirajte tekst. Selektujte tekst i pomoću prečice „Ctrl+]“ povećavajte tekst do željene vrednosti. Potom :

  • Izaberite „Text box“ i postavite ga preko crnog „Text box-a“
  • U njega dodajte svoje kontakt podatke i centrirajte ih
  • Ponovo izaberite „Text box“
  • Na levoj margini nacrtajte mali „Text box“, ali iste visine kao Header
  • Kliknite unutar prvog „Text box-a“ i kliknite alat „Format Painter“ na osnovnoj paleti, radi preslikavanja formatiranja
  • Kliknite unutar novog „Text box-a“ i on će postati crn
  • Upišite „CV“, selektujte tekst i izaberite belu boju fonta.

Sada ste postavili dobar šablon (koji se naravno može doterivati) za vaš CV, tako da sada možete unositi podatke. Bitno je održite čistu formu i konciznost. Ne zaboravite da prvo počnete sa radnim iskustvom i da vaše poslednje radno mesto postavite na početak. Takođe, podnožje (Footer) sa Text box-om možete iskoristiti da postavite recimo svoje kontakt podatke, tako da se pojavljuju na svakoj stranici. Ukoliko ste instalirali kompletan MS Word, sa programom u paketu dolaze i gotovi šabloni za izradu CV-ja.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.