U trendu

Word – Kreiranje dinamičnog sadržaja (I deo)

Da li ste se umorili od dosadnog unošenja sadržaja (tabele sadržaja) nekog dokumenta? I taman kada završite sa unosom, dođe do neke promene u dokumentu, pa onda ponovo morate da pravite izmene i u tabeli sadržaja. Ako niste znali, Microsoft Word može automatski da generiše tabelu sadržaja (table of contents) umesto vas. Word je tako dizajniran da vodi računa o formi i organizaciji unetog teksta, pa tako može da izvede određene pretpostavke na osnovu određene organizacione strukture dokumenta. Ukoliko konzistentno budete upotrebljavali naslove (i druge stilove), Word može generisati tabelu sadržaja zasnovanu na strukturi vašeg dokumenta.

Za kreiranje dinamične tabele sadržaja biće potrebno da koristite određene stilove (styles), tj. da kod svakog naslova koristite isti stil kako biste ocrtali strukturu dokumenta. Word koristi naslove kako bi prepoznao organizaciju dokumenta. Na levoj strani radne površine Word-a, na paleti alatki Formatting, pronaći ćete padajuću listu stilova sa opcijama Heading 1, Heading 2, Heading 3, Normal i Hyperlink (obično je podešen stil Normal). Na isti način na koji birate i podešavate font za deo teksta ili ceo pasus, možete podesiti i "stil" celog pasusa (onog gde se u datom trenutku nalazi kurzor).

Word naslove "posmatra" hijerarhijski. "On" (Word) smatra da je naslov drugog hijerarhijskog nivoa (Heading 2) podnaslov prethodnog naslova (Heading 1 – prvi nivo). Pa je tako dalje sledeći nivo podnaslov naslova drugog nivoa – Heading 3. I tako nadalje.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.