Word – Numerisanje linija teksta

Kada radite na dokumentu koji će sadržati recimo programski kod (instrukcije u nekom programskom jeziku), vrlo je preporučljivo da koristite numerisanje svake linija teksta (instrukcije), radi kasnijeg pozivanja na određenu liniju (recimo, u objašnjenju koda). Pri ovome možete numerisati sve linije dokumenta, linije u nekoj sekciji, početi brojanje na svakoj strani itd. Brojke linija se mogu videti samo u pogledu (modu) „Print preview“.

Da bi numerisali linije u vašem dokumentu uradite sledeće:

 • Kliknite u dokument gde želite da otpočnete numeraciju, tj. u određenu sekciju dokumenta.
 • Izaberite padajući meni „File> Page Setup“. Otvoriće vam se novi dijalog prozor „Page Setup“, u kome treba da pređete na karticu „Layout“.
 • Na datoj kartici kliknite na dugme „Line numbers…“. Otvoriće vam se novi dijalog (kao na slici) „Line numbers“.
 • U novom dijalogu potvrdite polje „Add line numbering“, pa će potom i sva ostala polja biti dostupna. Svako od tih polja predstavlja sledeće podešavanje:
  • Start at – Podrazumevano je da se linije numerišu od jedinice, ali ako vi želite, možete da promenite početnu vrednost, preko brojača.
  • From text – Ovde ćete izvršiti podešavanje udaljenosti broja linija od samog teksta.
  • Count by – Određivanje koraka u numerisanju. Ako ovde podesite vrednost 2, biće prikazana svaka druga linija, ali će se naravno brojati i ostale (samo neće biti prikazane).
  • Numbering – Sekcija u kojoj imate tri mogućnosti da kažete Word-u kako da numeriše stranice:
   • Restart each page – Numeracija se restartuje na svakoj novoj stranici.
   • Restart each section – Numeracija se restartuje na početku svake nove sekcije.
   • Continous – Kontinuirano numerisanje kroz ceo dokument.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.