U trendu

Word – Višestruke reference na fusnote (I deo)

Microsoft Word nam omogućava da u dokumentima kreiramo fusnote (footnote) i endnote (endnote), te da automatski preuzme brigu o vođenju redosleda ovih zapisa. Povremeno, međutim, javiće vam se potreba da određeni citat ili slično, referencirate više od jedanput, pa tada nabrajanje u tekstu treba da ide recimo sledećim redom 1, 2, 2, 3, 1, 4; umesto podrazumevanog automatskog nabrajanja 1, 2, 3, 4, i tako dalje. Postavlja se pitanje, da li je ovo u Word-u moguće dobiti automatski, umesto da to radite vi, ručno?

Ovakva funkcija je ugrađena u Word, ali je nećete naći u meniju „Insert> Footnote“. Word dodatne reference ka fusnotama ili endnotama uzima u obzir kao „unakrsne reference“ (cross-references). Procedura za dodavanje ovih „unakrsnih referenci“ ista je i za fusnote i za endnote; a radi jednostavnosti i jasnoće objasnićemo samo kako se to radi sa fusnotama.

Da biste uneli referencu ka već postojećoj fusnoti, postavite kurzor na poziciju na kojoj želite da se pojavi oznaka reference. Potom izaberite meni „Insert> Reference> Cross-reference“ da bi vam se otvorio „Cross-reference“ dijalog prozor. Iz liste „Reference Type“ izaberite Footnote, a iz liste „Insert Reference To“ izaberite Footnote Number. U listi „For Which Footnote“ izlistaće vam se sve ubačene fusnote, pa vi izaberite odgovarajuću i kliknite „Insert“ da biste dodali referencu.

U ovom momentu, videćete cross-reference-u u jednoj od dve forme. Ukoliko je Word podešen na rezultate automatskih polja (field), cross-reference-a će biti prikazana kao oznaka reference (npr. kao broj fusnote na koju ukazuje) korišćenjem iste šeme nabrajanja i brojeva, kao i fusnota na koju želite da referencira. Ukoliko je Word podešen da prikazuje kodove automatskih polja (field codes), cross-reference-a će se prikazati kao NOTEREF polje , a uzeće formu {NOTEREF _RefNNNNNNNNN}, gde oznake „N“ predstavljaju cifre. Da biste promenili prikaz automatskih polja iz rezultata u kodove i obratno, pritisnite kombinaciju tastera [Alt+F9], ili izaberite meni „Tools> Options> View“ pa kliknite polje za potvrdu „Field Codes“.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.